En stor grupp ritade människor

BDSM och fetischism-nätverket

Vill du vara med och påverka hur samhället ser på BDSM och fetischism? Då är BDSM- och fetischism-nätverket något för dig!

BDSM är ett samlingsbegrepp och står för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism. BDSM innebär att samtyckande personer gemensamt söker njutning genom olika former av maktutbyten.

Vi har också valt att arbeta med fetischer då detta också ofta är något som går utanför normen i samhället. För en fetischist är vissa föremål, material eller kroppsdelar sexuellt betingade, det vill säga de kan leda till känsla av välbefinnande eller helt enkelt göra personen i fråga kåt.

Det gör BDSM- och fetischism-nätverket

I nätverket vill vi att det ska bli förbjudet i lag att diskriminera människor med dessa preferenser och att personer skall kunna prata om företeelsen utan att skambeläggas eller dömas. Vi vill öka förståelsen för BDSM och fetischism både i samhället i stort men också hos den enskilda individen. Vi gör detta genom att informera både utanför RFSU men också inom organisationen. Utövandet av BDSM och fetischism ska vara både säkert och njutningsfullt och det målet främjar vi genom att verka både i det offentliga rummet men också på individnivå.

Många lokalföreningar har BDSM och fetischism-grupper och nätverket verkar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan dessa.

För mer information kring hur du kan engagera dig i BDSM- och fetischism-nätverket är du välkommen att mejla Lila Johansson på lila.johansson@rfsu.se

Välkommen!