Till sidans huvudinnehåll
En stor grupp ritade människor

Fetischism- och BDSM-nätverket

Fetischism- och BDSM-nätverket handlar om två sexualitetsområden, fetischism och BDSM. Vill du vara med och påverka hur samhället ser på dessa? Då är Fetischism- och BDSM-nätverket något för dig!

Fetischism är en sexualitet där känslor och begär förknippas med en specifik sak, som ett föremål, ett material eller en icke-könad kroppsdel.

BDSM är ett samlingsbegrepp och står för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism. BDSM innebär att samtyckande personer gemensamt söker njutning genom olika former av maktutbyten.

Det gör Fetischism- och BDSM-nätverket

I nätverket vill vi att det ska bli förbjudet i lag att diskriminera människor med dessa preferenser och att personer skall kunna prata om företeelsen utan att skambeläggas eller dömas. Vi vill öka förståelsen för fetischism och BDSM både i samhället i stort men också hos den enskilda individen. Vi gör detta genom att informera både utanför RFSU men också inom organisationen. Utövandet av fetischism och BDSM ska vara både säkert och njutningsfullt och det målet främjar vi genom att verka både i det offentliga rummet men också på individnivå.

Nätverket verkar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan lokala grupper.

För mer information kring hur du kan engagera dig i Fetischism- och BDSM-nätverket är du välkommen att mejla Joel Kunto Nord på joel.kuntonord@rfsu.se.

Välkommen!