Till sidans huvudinnehåll

Äldre och sex – sexuell lust finns hela livet!

Unga par kysser varandra på bussen och de flesta tycker att det är sött. Men hur blir reaktionen om vi är ett rynkigt par över 70 år? Vi ser sällan den situationen eftersom fördomarna ännu är starka trots att en övre åldersgräns för sexuell lust inte finns.

Många nöjda med sexlivet

Länge sågs minskat intresse för sex som en naturlig del av åldrande. Men så är det inte! Sex kan istället vara en del av ett gott åldrande. Många äldre är nöjda med sitt sexliv, medan andra av olika skäl avslutat sitt sexuella liv. De senaste årtiondena har studier visat att allt fler behåller sin sexuella aktivitet långt upp i åren. Enligt tidningen Ottar har idag nio av tio i åldrarna över 70 år en positiv inställning till sex. För bara trettio år sedan var siffran sju av tio. I en svensk studie (H70) om vikten av att vara sexuellt aktiv, svarande 14 procent av kvinnorna 65-85 år, att det var viktigt. 45 procent av männen svarade detsamma.

Att inte ha sex

Äldre som väljer att avstå från sex har olika skäl. Man kan sakna en partner eller inte känna lust till den partner man har. Men också sådant som smärtor eller en krånglig social situation hindrar. Den som är äldre kan också hindras av egna, eller lika ofta omgivningens, fördomar. Fördomsfulla vuxna barn eller okunnig personal på äldreboendet kan skapa stora problem. Till det kan komma att många äldre växt upp i ett samhälle med lägre acceptans för sexualitetens olika uttryck och/eller förväntningar på till exempel på jämställdhet. Det är erfarenheter som kan begränsa möjligheterna att finna sin egen sexualitet och dess uttryck. Kanske har det dröjt till sent i livet innan man bejakar lusten till samma kön eller vågar uttrycka vad man tycker är skönt.

Förmåga till lust

Förmåga att känna lust finns hela livet och även om funktionerna kan vara nedsatta finns det alltid en väg till lusten. Sviktande erektion är ett problem för 50 procent av 50-åringar, 60 procent av 60-åringar och 70 procent av 70-åringar. Mediciner och andra hjälpmedel kan hjälpa de flesta män att få stånd och kvinnor att bli våta i slidan. På så sätt kan vi hela livet välja om vi vill ha penetrerande sex eller inte. Det handlar inte om att gnida hårdare, utan om mer tid, ömsesidighet och glidmedel. En del mediciner kan också påverka den sexuella lusten och förmågan negativt.

Närhet och ömhet

Sexualiteten har ett egenvärde och hur vi förhåller oss till vår egen lust och sexualitet har inte i första hand med ålder att göra. Sviktande lust kan ha till exempel medicinska förklaringar, men även egna och andras föreställningar om rätt och fel i sexualiteten, stereotypa könsroller och bristande självkänsla kan hindra goda sexuella upplevelser under hela livet, särskilt för kvinnor.

Förmågan till lust söker sig med åren ofta andra och kanske bredare uttryck. Många äldre säger att de uppskattar närheten, ömheten och kroppskontakten mer än när de var unga, men det innebär inte att man avstår från sex.

Bertil, 72, säger om sin sexualitet:
”När jag var riktigt ung satt erotiken längst ut i snoppen. Alla känslor fanns där, kvinnan fanns med som hjälpreda. Med åren vandrade den erotiska upplevelsen allt längre in i min kropp, jag började så sakta förstå vad kvinnans lust betydde för min egen lust. På gamla dar har erotiken tagit över hela min kropp, snoppen är en hjälpreda och min upplevelse och kvinnans kan inte skiljas åt. Hennes uthållighet blir min, hon tar mig med på sina himlaresor.”