Till sidans huvudinnehåll

"Sex - på ditt sätt" - en bok om sex för tonåringar

Sex – på ditt sätt är texter och bilder om sex och relationer. De är riktade till tonåringar i högstadiet och i början av gymnasiet. Pelle Ullholm, sexualupplysare, har skrivit boken som är 44 sidor lång och stor som en halv A4.

Alla avsnitt finns att läsa här på hemsidan. Du kan också beställa eller ladda ner boken i RFSU:s materialbutik. Boken finns också översatt till engelska.

– Vi skulle vilja att den här fanns i varje tonårings hand. Att den låg på ungdomsgårdar och i väntrum på ungdomsmottagningar. Vi vet att många ungdomar har sex redan tidigt i tonåren. Därför vill vi ge alla verktyg till att ha schysst, ömsesidigt sex och kunna säga ja och nej till olika sexpraktiker. Boken riktar sig inte bara till de som har sex idag. Vi är tydliga med att man det är ett lika bra val att välja bort sex. Kunskap är bra inför framtida val. Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen sexualitet och kropp, säger Pelle Ullholm.

Varför behövs Sex – på ditt sätt?

– Det är viktigt att kunna känna av situationer och kunna sätta ord på saker som att "det är faktiskt den här handlingen jag vill göra med dig och inte den". Vi vill ge unga chansen att göra egna, välinformerade val. Det är kunskaper och attityder som är viktiga att ta med sig i livet. Vi vet från forskning att om man får rätt typ av info på åldersadekvat vis, så leder det till att man fattar beslut som man är mer nöjd med.

Varför behöver ungdomar särskilda texter om sex och relationer?

– Det finns en skillnad i tilltalet. Det är viktigt att unga känner att texten berör dem själva. Texten bygger till stor del på frågor som tonåringar har, samtidigt som vi sätter ord på andra sexpraktiker än samlag. Boken tar upp både gnidsex, smeksex, hångel och munsex. Tonåringar är ofta bättre på att ha de typerna av sex som enskilda fullvärdiga sexuella handlingar. Sen när de väl har haft samlag och blir äldre nedvärderas tyvärr ofta de praktiker som de faktiskt tyckte var schyssta i tonåren. Det gäller i synnerhet när killar och tjejer har sex med varandra och det gör valen färre istället för fler. Det är synd.

Många ungdomar har fått läsa boken innan den släpptes och gett respons på både text och bilder.

– Det verkar som att unga uppfattar att huvudbudskapet är att alla ska få välja själva.

Ungdomars kommentarer om boken

"Den här hade jag behövt för ett år sedan."

"Bilderna visade hur allt ser eller kan se ut, vilket är bra för ungdomar måste få veta hur det ser ut."

"Den var både okej och pinsam."

"Det är just i vår ålder som dessa tankar bekymrar och drabbar oss."