Till sidans huvudinnehåll

Hur vet man om en relation är bra?

Om metoden

Detta är en metod för att prata om vad som är viktigt i en relation och vad som behövs för att en relation ska kännas bra för alla inblandade. Genom att lista saker som eleverna tycker är viktiga blir det lättare att se när en relation är bra och när den inte är det.

Så här gör du

Låt eleverna var för sig lista saker de tycker är viktiga i en nära relation. En nära relation kan vara äktenskap, vänskap, syskonrelation, parrelation eller sexuell relation. Eleverna får själva bestämma vilken typ av relation de vill använda.

Dela in klassen i grupper och låt var och en presentera sin lista för sin grupp. Gruppen ska sedan försöka komma fram till en gemensam lista med fem punkter. 

Låt grupperna presentera sina fem punkter för resten av klassen.

Följ gärna upp med ett samtal om huruvida det finns skillnader i vad som är viktigt mellan olika typer av relationer.

Ge alla någon minut att fundera på om de vill lägga till eller ta bort något från sin ursprungliga lista.