Till sidans huvudinnehåll

Relationspodden del 2: Att vara tillsammans


Relationspodden: Att vara tillsammans

 • 0.5x
 • 1x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x

Ladda ner avsnitt

Följ våra podcast: iTunes och RSS

Om metoden

Detta är en metod för att prata om stora och viktiga frågor om att vara tillsammans med någon. Vad är viktigt i en relation, hur är man en bra partner, var går gränsen för våld och kontroll? Genom att lyssna när andra unga pratar och sedan diskutera i klassrummet får eleverna möjlighet att bli stärkta i sin egen förmåga att visa intresse för någon annan och de får reflektera över normer kring kön, sexualitet och relationer.

Så här gör du:

Låt klassen lyssna på podden “Att vara tillsammans” och diskutera sedan innehållet. Du kan använda dig av diskussionsfrågorna nedan. Du väljer själv om du vill lyssna igenom hela avsnittet och sedan diskutera, eller om du vill pausa vid “jingelljuden” och diskutera del för del.

Om du har elever i klassrummet som lär sig svenska finns här olika material du kan använda som stöd i undervisningen: en avsnittsbeskrivning, en transkribering av samtalet och en ordlista. Bifogat finns också en tipslista som du kan dela ut till klassen med information om vart man kan vända sig om man behöver stöd, hjälp eller information.

Exempel på sätt podden kan användas på:

 • Låt eleverna lyssna själva i hörlurar i lugn och ro - kanske flera gånger
 • Lyssna tillsammans i klassrummet och pausa vid jingelljuden för att gå igenom vad som sagts
 • Ge eleverna transkriberingen som de kan läsa med i medan podden pågår
 • Ha ordlistan framme och stanna vid ord och gå igenom dem tillsammans

Om podden:

I den här podden får vi höra ungdomarna Aya och Mahmood prata med Kerstin från RFSU om att vara i en relation. De diskuterar viktiga frågor som vad som är viktigt när man är tillsammans, hur man är en bra partner och var gränsen går för vad som är ok och inte. Vi får också lyssna när Kalle från RFSU pratar om våld och kontroll.

Diskussionsfrågor:

Att vara tillsammans

 • Vad betyder det att vara tillsammans med någon? Hur vet man att man är i en relation?
 • “Kommunikation, vänlighet, öppenhet, förståelse och acceptans” säger Aya och Mahmood som saker som är viktiga i en relation. Vad tycker du är viktigt i en relation? 
 • Alltså, jag tror ingen är en bra pojkvän eller bra flickvän. Man försöker vara det och sen försöker man bygga relation längs vägen. Jag tror ingen är perfekt.” svarar Aya på frågan om hur man är en bra pojkvän eller flickvän. Vad tror du hon menar med det? 

Att ha sex med någon

 • Vissa tycker att man måste vara kära i varandra för ha sex, andra tycker att man ska vara gifta innan man har det. Några tycker att man kan ha sex, fast man inte är ihop eller är kära i varandra. Vad kan påverka hur kan känner kring detta? 
 • Vilka olika budskap finns det i samhället om sex i och utanför en relation? Är de budskapen samma för tjejer och killar? 
 • Om man har sex med den man är tillsammans med är det bra att prata med varandra om sex. Mahmood ger exempel på några saker man kan vilja fråga sin partner om; “Vad tycker du? Vad är viktigast? Hur känns det bra för dig?” Har du några fler exempel på vad man kan fråga varandra om sex?
 • Aya säger att hon tror att ens egen inställning till sex spelar roll för om det är lätt eller svårt att prata om sex. Ifall sex känns som något fint eller något smutsigt, tex. Stämmer det, tror du? Vad kan skapa ens inställning till sex?
 • En viktig del av att prata med sin partner om sex är att lyssna till varandras gränser. Att fråga efter, och respektera ifall den andra inte är sugen t.ex. Vad kan vara tecken på att en person inte vill ha sex? Hur kan man märka på sin partner att hen vill ha sex?

När andra vill bestämma över din relation

 • Om du har en pojkvän eller flickvän som du tycker mycket om, spelar det då någon roll var din familj, eller dina kompisar tycker om den personen? Varför/varför inte?
 • Vad kan påverka hur stor roll det spelar? 
 • Vad kan man göra om t.ex. ens familj inte vill att man ska ha en pojkvän/flickvän?

Konflikter och svartsjuka

 • Hur kan man göra om man tycker olika om någonting i en relation?
 • “Det är skillnad mellan att tycka olika och vara svartsjuk” säger Kalle. Vad är skillnaden?
 • Vad är egentligen svartsjuka? Hur kan man göra för att “ta ansvar för” sin svartsjuka, som Kalle pratar om?

Våld och kontroll

 • Våld och kontroll i en relation kan se ut på olika sätt. Kan ni ge några exempel på hur det kan se ut? Här kan du som lärare fylla på, och hjälpa gruppen att beskriva det. 
 •  “Den dagen då en relation begränsar mig, då går gränsen.” säger Aya. Vad menar hon med det, tror du? Vad kan man göra om man börjar tänka att ens partner behandlar en på sätt som inte känns okej?
 • Vart kan man vända sig för att få hjälp och stöd om ens partner är kontrollerande eller våldsam? Eller om ens kompis är i en sådan relation? 

Ge eleverna information om vart de kan vända sig om de vill ställa fler frågor, prata med någon, eller om de har varit med om våld från en partner eller familjemedlem. Dela ut den bifogade tipslistan, eller gör en egen med information om vad som finns i just er stad!