Till sidans huvudinnehåll
Collage med två illustrationer över par vid varsitt matbord. Det första paret delar en tankebubbla som innehåller en bebis. Det andra paret delar tankebubblan "SEX", men den ena personen tänker också "Berätta om hiv?".
Två illustrationer ur RFSU-materialet Samtala om SRHR på sfi.

Samtala om SRHR på sfi

I RFSU:s nya material Samtala om SRHR på SFI får du veta hur du kan prata om sexualitet, hälsa, relationer, rättigheter och jämställdhet på sfi-lektionerna eller i samhällsorienteringen.

Viktigt att få tillgång till språk om sexualitet 

Studier visar att de flesta elever på SFI vill ha undervisning om sexualitet, kropp och relationer. De behöver få ett språk om sexualitet, identitet och känslor. Det stärker möjligheter att forma goda relationer, samt ökar elevens tillgång till vård och skydd för sina rättigheter. 

Därför har RFSU tagit fram materialet Samtala om SRHR på sfi tillsammans med 150 sfi-lärare. Materialet innehåller 13 lektioner med ordlistor och många bilder. 

Samtala om SRHR på sfi – lektionsunderlag och arbetsmaterial

Materialet Samtala om SRHR på sfi har två delar: 

Du kan också beställa det tryckta materialet till din skola genom länken till RFSU:s materialbutik nedan.