Till sidans huvudinnehåll

Osäkra aborter skördar liv

Stigma, fattigdom, bristande hälso- och sjukvård och vårdvägran. Det är några vanliga anledningar till att kvinnor tvingas göra osäkra aborter.

Osäkra aborter kan vara olagliga, men de behöver inte vara det. WHO definierar osäkra aborter som aborter som utförs i miljöer med bristfällig medicinsk standard och/eller av personer som inte har medicinsk kompetens. Osäkra aborter kan till exempel ske genom att man äter skadliga substanser, för in föremål eller ämnen i livmodern eller genom att man utövar våld mot magen.

Fakta: 25 miljoner osäkra aborter varje år

Mellan 2010 och 2014 genomfördes 56 miljoner aborter per år i världen. Varje år var ungefär 25 miljoner av dessa osäkra.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO står osäkra aborter för mellan 4,7 procent och 13,2 procent av mödradödligheten i världen. 

Källa: Världshälsoorganisationen WHO

Hinder för säkra aborter

Även när abortvård är tillgänglig i teorin så kan det finnas hinder som gör att tillgången till abort begränsas:

Stigma 

Starka sociala, kulturella och religiösa normer kan göra det svårt för kvinnor att söka abortvård. Detta kan även påverka den som som utför aborter.

Fattigdom

Unga, ogifta kvinnor som lever i fattigdom är de som har svårast att få tillgång till säkra aborter. Samma grupper har ofta svårt att få tag på preventivmedel och när de vill avbryta en graviditet är de ofta inget annat val än en osäker abort. 

Bristande hälso- och sjukvård

I många låg- och medelinkomstländer är hälso- och sjukvården bristfällig. Kvinnor som lever på landsbygden kan ha långt till sjukvården. Andra hinder kan vara att läkemedel som används vid aborter inte är registrerade i landet eller att kunskapen är låg. 

Vårdvägran eller "samvetsfrihet" 

I många länder har vårdpersonal rätt att vägra utföra aborter, något som abortmotståndare brukar kalla "samvetsfrihet". Vårdvägran begränsar i praktiken tillgången till abort.