Till sidans huvudinnehåll
Photo: Gayatri Malhotra

Vad händer med aborträtten i USA?

Aborträtten är hotad i många delstater i USA. Just nu arbetar USA:s högsta domstol med frågan om abort. Här beskriver vi vad det innebär och vilka konsekvenser det kan få.

Med Trump vid makten förändrades allt

I USA har aborträtten länge varit skyddad i grundlagen tack vare beslut från Högsta domstolen (HD), bland annat det kända fallet Roe mot Wade från år 1973. I många år har delstaterna varit tvungna att tillåta abort till åtminstone vecka 20.

Men i september 2021 införde Texas ett abortförbud som tydligt stred mot grundlagen. Ändå valde HD att inte stoppa den. Det var första gången vi såg konsekvenserna av en domstol som Trump har varit med och format. Tre av HD:s nio domare valdes under Trumps tid som president, och han var noga i att välja kandidater som hade uttryckt sitt stöd för anti-abortrörelsen.

Därför är hotet mot aborträtten nu allvarligt. Det är svårt att föreställa sig att HD, som den ser ut nu, skulle välja att upprätthålla Roe mot Wade.

Vad händer just nu?

Innan slutet av juni 2022 ska HD uttala sig om ett lagförslag i Mississippi, som skulle förbjuda abort efter vecka 15. I maj 2022 läcktes uppgifter om att HD ställer sig på Mississippis sida.

När HD avstod från att ta ett beslut i Texas-frågan hänvisade de till det här pågående fallet. Beslutet om Mississippi kommer nämligen att ha stora konsekvenser för aborträtten i hela USA.

Men eftersom Texas-lagen inte stoppades började andra delstater, som Idaho och Oklahoma, följa efter redan under våren 2022.

Det här händer om Roe mot Wade rivs upp

– Man tror att 34 delstater direkt kommer att begränsa aborträtten. Elva delstater har en så kallad trigger law som träder i kraft så fort den tidigare lagen upphävs, säger Kristina Castell, sakkunnig på RFSU.

Utan Roe mot Wade skulle 41 procent av USA:s kvinnor drabbas av att deras närmaste abortklinik tvingas stänga. Avståndet till den närmaste kliniken skulle öka från 56 kilometer i genomsnitt till 446 kilometer.

De redan utsatta drabbas mest

Abort kommer inte att bli helt förbjudet i ett USA utan Roe mot Wade. Men lagarna kommer att skilja sig stort från delstat till delstat. Ojämlikheten när det gäller tillgång till en laglig och säker abort skulle därför öka enormt. De som bor i södra USA, svarta kvinnor och fattiga skulle påverkas mest.

Progressiva delstater slår tillbaka

Redan innan HD:s beslut rustar delstater som Kalifornien, Colorado och Connecticut upp för en framtid där många fler kommer behöva resa dit för att få tillgång till abort. Alla tre har stärkt aborträtten juridiskt under våren 2022, och i Kalifornien flyttar en del kliniker för att ligga närmare knutpunkter för resenärer.