Till sidans huvudinnehåll
Aborträttsdemonstration utanför Högsta domstolen i USA. Aktivister håller upp en banderoll med texten: "We won't go back".

Vad händer med aborträtten i USA?

Aborträtten är hotad i många delstater i USA. På midsommarafton meddelade Högsta domstolen i USA att de häver Roe vs Wade, lagen som varit en garanti för aborträtten i landet sedan 1973. Här beskriver vi vad beslutet innebär och vilka konsekvenser det kan få.

Sammanfattning: Aborträtten i USA och Roe vs Wade

Aborträtten i USA har varit säkrad genom ett gammal domstolsbeslut, Roe vs Wade, från 1970-talet. När det gamla beslutet nu rivs upp av Högsta domstolen i USA kommer varje delstat i USA att ha möjlighet att förbjuda abort. 34 delstater väntas förbjuda abort direkt. Den som vill göra abort kommer då behöva resa långt för att få vård. 

Vad händer just nu?

På midsommarafton kom Högsta domstolen i USA med besked om framtiden för aborträtten i landet. Domstolen väljer att häva Roe vs Wade, lagen som som förhindrat delstaterna att införa totala abortförbud sedan 1973. 

Vi på RFSU bevakar noga vad som händer och har nära kontakt med våra systerorganisationer i USA. Deras kamp är vår kamp.

Med Trump vid makten förändrades allt

I USA skyddades aborträtten länge i grundlagen genom beslut från Högsta domstolen (HD), bland annat det kända fallet Roe mot Wade från år 1973. I många år behövde delstaterna tillåta abort till åtminstone vecka 20.

Men i september 2021 införde Texas ett abortförbud som tydligt stred mot grundlagen. Ändå valde HD att inte stoppa den. Det var första gången vi såg konsekvenserna av domstol som Trump har varit med och format. Tre av HD:s nio domare valdes under Trumps tid som president, och han var noga i att välja kandidater som hade uttryckt sitt stöd för anti-abortrörelsen.

Därför är hotet mot aborträtten nu allvarligt. 

Varför händer så mycket med aborträtten just nu?

Domen i Högsta domstolen handlar om ett lagförslag i Mississippi, där man ville förbjuda abort efter vecka 15. I maj 2022 läcktes uppgifter om att HD ställer sig på Mississippis sida. När HD avstod från att ta ett beslut i Texas-frågan hänvisade de till det här pågående fallet. Beslutet om Mississippi kommer nämligen att ha stora konsekvenser för aborträtten i hela USA. Men eftersom Texas-lagen inte stoppades började andra delstater, som Idaho och Oklahoma, följa efter redan under våren 2022.

På midsommarafton, 24 juni 2022, valde domstolen att häva Roe vs Wade.

Hela världen höll andan inför domstolens beslut. Under maj och juni samlades många aktivister utanför domstolsbyggnaden i Washington DC – både de som är för aborträtten och de som är emot.

Demonstration utanför Högsta domstolen i Washington, USA. En abortmotståndare och en aborträttsförsvarare skriker på varandra. Bakom dem syns hbtq-flaggor, skyltar och plakat från båda sidor.
Hotfull stämning. Här möts en abortmotståndare och en aborträttsförsvarare under en demonstration utanför Högsta domstolen i Washington DC.

Det här händer när Roe mot Wade nu rivs upp

Man tror att 34 delstater direkt kommer att begränsa aborträtten. Elva delstater har en så kallad trigger law som träder i kraft så fort den tidigare lagen upphävs.

Utan Roe mot Wade kan 41 procent av USA:s kvinnor drabbas av att deras närmaste abortklinik tvingas stänga. Avståndet till den närmaste kliniken ökar från 56 kilometer i genomsnitt till 446 kilometer.

De redan utsatta drabbas värst

Abort är inte helt förbjudet i ett USA utan Roe mot Wade. Men lagarna kommer att skilja sig stort från delstat till delstat. Ojämlikheten när det gäller tillgång till en laglig och säker abort kommer därför att öka enormt. De som bor i södra USA, svarta kvinnor och fattiga påverkas mest.

Progressiva delstater slår tillbaka

Redan innan HD:s beslut har delstater som Kalifornien, Colorado och Connecticut rustat upp för en framtid där många fler kommer behöva resa dit för att få tillgång till abort. Alla tre har stärkt aborträtten juridiskt under våren 2022, och i Kalifornien flyttar en del kliniker för att ligga närmare knutpunkter för resenärer.

Vad har det som händer i USA med aborträtten i resten av världen att göra?

RFSU är en del av en större organisation, International Planned Parenthood Federation, IPPF. Vi samarbetar också med Planned Parenthood i USA, Center for Reproductive Rights och IPAS. Alla dessa organisationer är överens om att utvecklingen i USA påverkar resten av världen. Ett abortförbud i USA inspirerar och stärker abortmotståndare i hela världen.