Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till RFSU Gotland!

RFSU Gotland är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, som vill verka för att sprida en fördomsfri, tolerant och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Vi välkomnar alla som vill engagera sig enligt dessa värderingar.

Vi utgår från övertygelsen om samlevnadens och sexualitetens centrala roll för individ och samhälle.

Bli medlem i RFSU!  

Engagera dig!

RFSU Gotland vill vara med och bidra till att skapa platser, tillfällen och möjligheter för människor i alla åldrar att diskutera, debattera och förkovra sig i sex- och samlevnadsfrågor, för att därigenom skapa en positiv syn på sexualiteten som drivkraft samt för att förebygga hiv, könssjukdomar och oönskade graviditeter.

Kontakta oss på gotland@rfsu.se och besök gärna vår Facebook-sida för uppdateringar.