Till sidans huvudinnehåll

Engagemang och samverkan

Enheten för Engagemang och samverkan ansvarar för att RFSU som medlemsrörelse växer och stärks i hela Sverige, att skapa bättre förutsättningar för att öka och tillvarata engagemang samt att stärka samverkan inom organisationen liksom samverkan med civilsamhället i stort.

Vill du mejla till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Engagemang och samverkan

Enhetschef: Hala Mohammed

Chef för enheten Engagemang och samverkan

Anna Wallgren

Föreningsutvecklare

Andreas Åsander

Föreningsutvecklare

Erik Köpberg

Föreningsutvecklare

Eva Jacobson

Föreningsutvecklare

Jacko Nilsson

Föreningsutvecklare

Jesper Setréus

Föreningsutvecklare

Ulrika Dane

Föreningsutvecklare