Till sidans huvudinnehåll

Nationella enheten

Den nationella enheten ansvarar för RFSU:s svenska verksamhet inom områdena sexualupplysning, hälsofrämjande och preventiv verksamhet, både på central nivå och genom stöd och kunskapsspridning till förbundets lokalföreningar.

Enheten ansvarar också för förbundskansliets påverkansarbete inom inhemska svenska politikområden. Arbetet syftar till att:

  • påverka och förbättra politikers och allmänhetens kännedom och kunskap
  • förändra policy och lagstiftning
  • verka för mer resurser inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vill du mejla till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Nationella enheten

Enhetschef: Maria Bergström

Chef för nationella enheten

Hedvig Nathorst-Böös

Biträdande chef för nationella enheten

Anders Schröder

Sexualpolitiskt sakkunnig

Andreas Åsander

Föreningsutvecklare
Ansvarar för lokalt politiskt påverkansarbete och opinionsbildning

Ellen Berkemar

Utbildningssamordnare 

Erik Köpberg

Föreningsutvecklare 

Hans Olsson

Sakkunnig sexualundervisning

Jesper Setréus

Föreningsutvecklare
Ansvarig för informatörsverksamheten

Kalle Röcklinger

Sakkunnig utbildningsfrågor

Kerstin Isaxon

Sakkunnig sexualupplysning

Lena Levin

Projektledare för Min sexualitet – min rätt

Magdalena Abrahamsson

Projektledare kvinnors sexuella hälsa

Martin Candell

Sakkunnig juridik

Pelle Ullholm

Sakkunnig sexualupplysning

Tom Peters

Sakkunnig sexualupplysning

Ulrika Dane

Föreningsutvecklare
Ansvarar för engagemangsfrågor, internationella frågor samt för lokalt politiskt påverkansarbete och opinionsbildning