Till sidans huvudinnehåll

Nationella enheten

Den nationella enheten ansvarar för RFSU:s svenska verksamhet inom områdena sexualupplysning, hälsofrämjande och preventiv verksamhet, både på central nivå och genom stöd och kunskapsspridning till förbundets lokalföreningar.

Enheten ansvarar också för förbundskansliets påverkansarbete inom inhemska svenska politikområden. Arbetet syftar till att:

  • påverka och förbättra politikers och allmänhetens kännedom och kunskap
  • förändra policy och lagstiftning
  • verka för mer resurser inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vill du mejla till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Nationella enheten

Enhetschef: Maria Bergström

Chef för nationella enheten

Hedvig Nathorst-Böös

Biträdande chef för nationella enheten

Annika Åsäter

Projektledare

Charlotte Lind

Resursmobiliserare

Ingrid Elliot-Meyer

Event- och utbildningskoordinator

Ellen Berkemar

Projektledare och utbildare sexualupplysning

Frank Berglund

Sexualpolitiskt sakkunnig

Hans Olsson

Sakkunnig sexualundervisning

Lena Levin

Projektledare 

Johanna Westeson

Sakkunnig juridik

Madeleine Nilsson

Projektledare för Dare to Care

Pelle Ullholm

Sakkunnig sexualupplysning

Ronja Håkansson

Projektkoordinator för Dare to Care.

Seinab Hilowle

Sexualpolitiskt sakkunnig

Sonja Ghaderi

Projektledare

Tina Kashfi

Sakkunnig sexualupplysning

Tom Peters

Sakkunnig sexualupplysning