Till sidans huvudinnehåll

Nationella enheten

Den nationella enheten ansvarar för RFSU:s svenska verksamhet inom områdena sexualupplysning, hälsofrämjande och preventiv verksamhet, både på central nivå och genom stöd och kunskapsspridning till förbundets lokalföreningar. Enheten ansvarar också för förbundskansliets påverkansarbete inom inhemska svenska politikområden. Arbetet syftar till att påverka och förbättra politikers och allmänhetens kännedom och kunskap, förändra policy och lagstiftning, samt verka för mer resurser inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vill du mejla till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Enhetschef: Maria Bergström
Chef för nationella enheten

Hedvig Nathorst-Böös
Biträdande chef för nationella enheten

Andreas Berglöf

Sexualpolitiskt sakkunnig
Svenska sexualpolitiska påverkansfrågor och opinionsbildning.

Andreas Åsander
Föreningsutvecklare (föräldraledig 50%) 
Ansvarar för lokalt politiskt påverkansarbete och opinionsbildning.

Ebba Rosencrantz
Journalist

Erik Köpberg
Föreningsutvecklare 

Hans Olsson
Sakkunnig sexualundervisning

Jesper Setréus
Föreningsutvecklare
Ansvarig för informatörsverksamheten.

Kalle Röcklinger
Sakkunnig utbildningsfrågor

Kerstin Isaxon
Sakkunnig sexualupplysning

Magdalena Abrahamsson
Projektledare kvinnors sexuella hälsa

Pelle Ullholm
Sakkunnig sexualupplysning

Rasmus Malm
Producent

Sara Bäckström
Förbundsjurist

Suzann Larsdotter
Sakkunnig upplysning

Ulrika Dane
Föreningsutvecklare
Ansvarar för engagemangsfrågor, internationella frågor samt för lokalt politiskt påverkansarbete och opinionsbildning. 

Ulrika Westerlund
Sexualpolitiskt sakkunnig