Till sidans huvudinnehåll

Generalsekreterarstaben

Generalsekreterarstaben ansvarar för övergripande verksamhetsledning och styrning samt kontakten och ärendehanteringen mellan de förtroendevalda och förbundskansliet.

Vill du mejla till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Generalsekreterarstaben

Ingela Holmertz

Generalsekreterare

Gisen Janis

Styrelse- och ledningskoordinator

Henrik Hirseland

Organisationssekreterare
Samordning mellan förtroendevalda och ledningsgrupp/kansli samt frågor gällande medlemsorganisationen RFSU. Administrativt stöd till förbundsstyrelse och arbetsutskott

Karin Olsson

Projektledare för RFSU:s projekt Sextanten