Till sidans huvudinnehåll

Generalsekreterarstaben

Generalsekreterarstaben ansvarar för övergripande verksamhetsledning och styrning samt kontakten och ärendehanteringen mellan de förtroendevalda och förbundskansliet.

Vill du mejla till någon i listan nedan använd mallen fornamn.efternamn@rfsu.se

Anna-Karin Johansson
Generalsekreterare

Hanna Mikaelsson
HR-ansvarig

Henrik Hirseland
Organisationssekreterare
Samordning mellan förtroendevalda och ledningsgrupp/kansli samt frågor gällande medlemsorganisationen RFSU. Administrativt stöd till förbundsstyrelse och arbetsutskott.

Niklas Österman
IT-ansvarig

Vill du komma i kontakt med HR så kan du ringa på RFSU:s växelnummer: 08-692 07 00