Till sidans huvudinnehåll

BDSM

BDSM innebär att samtyckande personer gemensamt söker njutning genom olika former av maktutbyten.

BDSM är ett samlingsbegrepp och står för bondage/disciplin, dominans/submission och sadomasochism. För en del är BDSM ett sätt att krydda till sexlivet lite extra ibland. För andra är det en livsstil. En del gillar vissa delar och vill till exempel endast bli dominerade, andra är allätare och testar gärna olika roller.

Att hålla överenskommelser och att leken är frivillig är viktigt när man utövar BDSM.

Samspel, kommunikation och säkerhet vid BDSM

BDSM bygger på att deltagarna kommer överens innan de börjar ha sex. Alla som deltar ska vara överens om omständigheterna kring leken och deltagandet ska vara frivilligt. Det är ett erotiskt maktutbyte och det är viktigt att vara lyhörd för andras signaler och att stämma av innan, under och efter leken.

Om man är ovan vid BDSM eller om man träffar nya partners som man ännu inte utövat BDSM med, är det extra viktigt att både berätta vad man vill och att lyssna in vad den eller de andra vill uppleva och göra. Tillsammans kommer man överens om vad som ska ingå och inte i leken.

En vanlig teknik inom BDSM är att använda ”säkerhetsord”. De kan sägas när som helst och av vem som helst under samvaron. Vad ordet innebär måste man komma överens om i förväg. Ett tips är ”trafikljuset”. När någon säger grönt betyder det ”kör!”, ”fortsätt, det här känns bra!”. Gult betyder ”ta det lugnare”, ”jag behöver en paus”. Säger en person rött ska leken omedelbart avbrytas.

Om den gräns man har kommit överens om överskrids är en BDSM-lek straffbar enligt svensk lag. Ingen kan samtycka till grov misshandel eller värre kroppskada.

Vad står BDSM för?

Bondage

Bondage innebär att begränsa någons rörelsefrihet, fysiskt eller mentalt. Här används hjälpmedel som till exempel rep, handbojor och/eller tvångströjor eller så kan man med hjälp av kommandon få någon att vara stilla. Man kan även kontrollera någons sinnesintryck med ögonbindel och öronproppar. Bondage kan också handla om att uttrycka underordning och lydnad. Att få makt över en annan persons frihet uppfattas av många som den yttersta formen av kontroll.

Disciplin

Disciplin handlar om styrning, kontroll, utdelande av belöning och bestraffning för olika beteenden. Tonvikten kan ligga på antingen den fysiska eller psykiska sidan – eller vara en blandning av båda. Disciplin kan, precis som underkastelse och dominans, tilltala känslan av att vara styrd eller att styra. Det kan innebära att släppa sitt ansvar och visa fullständig tillit, eller att få ha ansvar och kontroll över en annan människa.

Dominans

Dominans innebär att en person dominerar någon eller några genom att vara i styrande och bestämmande. Den dominanta kan agera maktfullkomlig men det betyder inte att den dominanta faktiskt är det. Maktförhållandet bygger på en överenskommelse där den undergivna har gett den dominanta tillåtelse att agera i rollen som maktfullkomlig.

Psykisk dominans innebär mental kontroll. Det kan handla om att bestämma att den undergivna inte får se den dominanta i ögonen. Fysisk dominans handlar om att använda handfasthet för lydnad eller underkastelse, till exempel genom att hålla fast den undergivnas armar mot sängen.

Submission

Submission är engelska och betyder undergivenhet. Att vara undergiven innebär att man underordnar sig någon annans vilja eller kontroll. Det utövas därför ofta tillsammans med en eller flera dominanta personer.

Undergivenhet kan handla om att vara underställd någon annan fysiskt eller psykiskt. En del vill bara utöva den ena formen medan andra söker båda delarna. Undergivenhet kan markeras genom särskilda beteenden eller tilltal som parterna kommit överens om.

För en del är undergivenheten en livsstil som kan genomsyra ett förhållande, för andra något som man bara vill utöva vid överenskomna tillfällen. En del undergivna beskriver att de får en känsla av frihet när andra utövar kontroll över dem, de slipper fatta beslut och ta ansvar själva. Andra beskriver att deras känslor av kärlek eller attraktion ofta går hand i hand med en vilja att behaga den man har känslor för.

Sadomasochism

Sadomasochism är ett annat ord för att tända på och njuta av att ge eller ta emot smärta i sexuella sammanhang. Sadism är att ge och masochism att ta emot. Det händer att sadomasochism fortfarande används som synonym till BDSM. Idag används ordet oftast för att beskriva ett ömsesidigt utbyte av smärta.

Att njuta av att ge och ta emot smärta kan handla om olika typer av fysiska sensationer, en del tycker att smärta förstärker njutningen och upphetsningen. Det rör sig om allt från att tycka om att bitas till att njuta av att bli piskad. Kroppen reagerar på smärta genom att bilda endorfiner och somliga är ute efter endorfinkicken, snarare än smärtan i sig. Det finns lika många anledningar till varför man kan njuta av att ge eller ta emot smärta som det finns utövare av sadomasochism.