Till sidans huvudinnehåll

Abort – ditt eget val

Det är alltid den som är gravid som själv ska bestämma om en graviditet ska avbrytas eller inte.

Ofta kan en partner eller den som man blivit gravid med ha åsikter och kanske försöka pressa åt det ena eller andra hållet. Men den som är gravid har lagen på sin sida, och kan välja att göra abort eller fortsätta graviditeten – oavsett vad någon annan tycker.

Det är den gravidas rättighet att göra abort och det betyder att det är den gravida som själv måste avgöra om och när hen vill ha barn. Fri abort är en förutsättning för att alla barn som föds ska vara välkomna men är också en hälsofråga för kvinnan, både fysiskt och psykiskt.

Vad säger lagen?

Abortlagen ger kvinnan rätt till abort, utan att uppge skäl, till och med vecka 18. Därefter är det Socialstyrelsens rättsliga råd som tar beslut om abort.

Den andra personen då?

Det är alltid den gravida som bestämmer, oavsett vad den andra personen tycker. Den gravidas rätt att ensam besluta om abort motsäger inte att partnern deltar i beslutet. Enligt lagen har partnern inget att säga till om – men i verkligheten kan det spela stor roll. Ofta grundar sig den gravidas val på partnerns inställning till att få barn.

Mannens känslor

Abort har hittills betraktats mest som en kvinnofråga men studier om mäns upplevelser vid abort visar att även män ofta har motstridiga känslor kring aborten och kan ha ett behov av stöd och samtal. Det är ett bra sätt att tydligare sätta fokus på gemensamma behov av familjeplanering och preventivmedel.

Stödsamtal erbjuds

Det finns lika många anledningar till abort som det finns aborter. Men inför beslutet gör den gravida ofta en långsiktig bedömning av sina relationer och väger in framtidsutsikterna för flera personer. Idag erbjuds varje person som gör abort stödsamtal före och efter ingreppet. Det är viktigt att möjlighet till dessa samtal finns men det är även viktigt att det sker frivilligt och utifrån den gravidas önskemål.