Till sidans huvudinnehåll

Att vara gravid

Vissa längtar efter barn, andra vill inte ha barn alls. Vissa skaffar barn med en partner, och andra blir ensamstående förälder. Att bli gravid är alltid en speciell händelse oavsett för vem det gäller. I Sverige har vi fri abort och det är helt upp till den gravida att själv bestämma om man vill behålla barnet eller inte.

Längtan efter barn har inget med kön eller sexuell läggning att göra. Barn ska möta trygghet, respekt och lika möjligheter oavsett vilka föräldrar de har och oavsett hur barnet kommer till.

Hur människor lever ser idag väldigt olika ut. Många lever i äktenskap eller samboskap medan andra lever själva eller i olika grupper. Samhället har förändrats och blivit betydligt mer varierade jämfört med förra århundradet. Men det finns också kvar en del föreställningar och attityder från äldre tider.

I Sverige finns en hög medicinsk säkerhet och riskerna kring graviditet och barnafödande är låga. Det finns även väl fungerande preventivmedel och fri abort som ger möjlighet att undvika oönskade graviditeter. Att kunna planera barnafödandet innebär för många att välja en så bra tidpunkt som möjligt. Idag är det vanligt att vänta till efter 30-35 års ålder, och ibland även ännu senare, med att bli gravid. Eftersom fruktsamheten sjunker med stigande ålder kan detta ibland innebära att det blir svårt att bli gravid. Andra vill helst försöka bli med barn innan de fyllt 25 eller ännu tidigare. En del blir oplanerat, men ändå välkommet, gravida medan andra inte blir med barn trots försök under lång tid.

Medicinering

Om du medicinerar eller har en sjukdom som kan kräva ändrad medicinering är det bra att planera för graviditeten i samråd med läkare.

Hjälp och stöd

För dig som har psykisk/fysisk funktionsnedsättning finns möjligheter till specialanpassad hjälp och stöd under och efter graviditet.