Till sidans huvudinnehåll

När kan jag börja ha sex igen efter förlossningen?

Många funderar kring hur snart efter en förlossning det går att börja ha sex igen.

Hur snart efter en graviditet som det känns bra att ha sex är olika från person till person. Efter en förlossning känner en del kvinnor lust och vill ha sex väldigt snart medan andra föredrar att vänta.

En förlossning kan upplevas på olika sätt. En del kan uppleva den som en form av orgasm eller som en lustfylld upplevelse. Andra har andra erfarenheter med ibland smärtsamma eller plågsamma tankar. En eventuell partner kan också bli påverkad av förlossningen, både positivt och negativt. Om förlossningen varit komplicerad eller när det finns obearbetade negativa upplevelser efter en graviditet och förlossning är det viktigt att du eller ni få hjälp så att det inte leder till sexuell olust.

Kroppen behöver återhämta sig efter förlossningen

Kroppens återhämtning kan ta olika lång tid beroende på hur förlossningen varit men också beroende på sömn, vila, amning och den nya situationen man befinner sig i. En del får en bristande sexlust och har helt enkelt inte lust eller ork att ha sex, det är individuellt och det är viktigt att du känner efter hur vill ha det. Om (vaginalt) sex blivit problematiskt efter en förlossning tycker många att kel, massage och smek kan vara skönt och göra att kraven släpper och att stressen kring sex minskar. När kraven och stressen minskar ökar ofta lusten igen.