Här kan du göra abort

Om du blivit oönskat gravid bör du så fort som möjligt kontakta en barnmorskemottagning eller abortmottagning på närmaste klinik.

Om du är under 20-25 år (det är olika åldersgräns beroende på var i landet du bor) kan du vända dig till närmaste ungdomsmottagning.

Var kan man göra bort?

Lista över undomsmottagningar på:

umo.se

Sök efter närmsta klinik på:
hitta.se