Till sidans huvudinnehåll

Omskärelse av penis

Omskärelse av penis är att operera bort hela eller delar av förhuden. Det görs ofta av religiösa och kulturella skäl, men det kan också finnas medicinska eller estetiska anledningar.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.


“Omskuren penis”, “manlig omskärelse” eller “omskärelse av penis”. Ingreppet kan kallas olika saker. I den här artikeln kallar vi det för omskärelse.

Omskärelse innebär att hela eller delar av förhuden på penis opereras bort. Det vanliga är att omskärelse av penis sker på bebisar eller små barn, men det kan också göras senare i livet.

Det finns olika motiv till att ta bort förhuden. Oftast görs det av religiösa och kulturella skäl. För vissa kan det också handla om att man anser att det är mer hygieniskt. Ibland tas förhuden bort på grund av medicinska orsaker, som till exempel att förhuden är för trång.

Du som är omskuren

Det är vanligt att ha olika känslor om ingreppet. För vissa som är omskurna kan det kännas som en viktig del av den religiösa eller kulturella identiteten. Andra kan känna sorg eller ilska över att de inte har samtyckt till omskärelsen. Frågan om omskärelse av penis handlar alltså om mer än bara kroppen och ingreppet i sig. Det kan påverka ens känsla av identitet och tillhörighet.

Vad säger lagen?

I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga barns penisar utan medicinsk orsak om barnets vårdnadshavare vill göra det. Om barnet är äldre än två månader måste det vara en legitimerad läkare som utför ingreppet. Barnet ska få information om det är stort nog att förstå. Ingreppet får inte utföras mot barnets vilja. På barn yngre än två månader får omskärelse göras av person med särskilt tillstånd. Ingreppet ska alltid göras med smärtlindring, oavsett ålder. Smärtlindringen ska ges av legitimerad läkare eller sjuksköterska. Läs mer i Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar.

Vad tycker RFSU?

RFSU har under många år tagit avstånd från manlig omskärelse. Vi tycker inte att det är etiskt försvarbart att avlägsna frisk vävnad från människokroppen på individer som inte kan ge sitt medgivande till det. Att kränka den personliga integriteten på det här sättet är att kränka barnets rättigheter. Omskärelse av pojkar är ett oåterkalleligt ingrepp. RFSU anser att det är varje individs rätt att bestämma över sin egen kropp och vill därför inte att omskärelse utförs på barn utan medicinska skäl.