Till sidans huvudinnehåll

Cancer och sex

Att få en cancerdiagnos är en stor förändring i livet som påverkar dig och dina närmaste. Det kan även ha effekt på sexlivet.

Sexlivet

Cancer uppfattas oftast som ett allvarligt hot med risk för långvarig sjukdom eller död. Idag överlever fler och fler och livskvaliteten har förbättrats genom de moderna behandlingsmetoder som idag finns tillgängliga. Men en cancerdiagnos, liksom behandlingen, påverkar ofta hälsan och välbefinnandet.

Det är också vanligt att sexualiteten påverkas. Det kan exempelvis vara en följd av kroppsliga förändringar, minskad ork, behandlingen eller på grund av allmänt sämre välbefinnande. Många tror att deras partner inte längre åtrår dem och det kan vara ett nog så stort hinder till att våga känna lust och försöka att få till ett sexliv med partnern.

Kroppen

De vanligaste cancerformerna bröst- och prostatacancer drabbar kroppsdelar som traditionellt förknippas med sexualitet. Förutom dessa kan andra erogena zoner som ändtarmen eller bäckenbottnen påverkas vid t. ex ändtarmscancer och cancer i urinblåsan. Även fortplantningsorganen kan drabbas genom cancer i livmodern eller testiklarna. Därtill kan en rad andra cancerformer direkt påverka sexualiteten. En tumör kan till exempel förhindra blodflödet i blodbanor eller trycka mot nerver, vilket i sin tur påverkar sexuell förmåga och/eller känslighet. Synliga tecken på cancer kan uppfattas som obehagliga och/eller ge upphov till känslan av att vara mindre attraktiv.

Behandling kan påverka sexlivet

Behandling mot cancer kan också påverka sexualiteten. Den kan innebära en rad biverkningar som illamående, trötthet, smärta, kroppsliga förändringar och ändrade hormonnivåer. Bristande lust är inte ovanligt i samband med oro och stress och inget man behöver ha skuldkänslor för.

Lubrikation, att bli våt i slidan, och erektion, att få stånd kan försämras eller utebli helt vilket kan försvåra till exempel ett vaginalsamlag. Att fertiliteten kan påverkas av cancer, men också behandlingen mot den, kan i sin tur också påverka lusten.

Vad kan jag göra?

Det finns en mängd olika sätt att förhålla sig till sjukdomen. En del avstår helt från sex, beröring och närhet eller har mindre sex, medan andra faktiskt kan ha mer sex än tidigare. Många får dock mindre lust, åtminstone i vissa skeden av cancersjukdomen.

Ett viktigt steg i att bearbeta, förstå och hantera situationen är att tala med ens partner. Det är också bra att ta upp frågor om sexualitet med den behandlande läkaren. Denna kan ge information om hur sjukdom och behandling kan påverka sexualiteten och ge råd om vad man kan göra och om eventuell hjälp.

Läkare råder ofta sina patienter att försöka komma igång med sexlivet så snart som möjligt eftersom det har betydelse för återhämtandet i samband med sjukdom. Om man längtar, men har svårt att komma igång kan det kännas bättre att ta det lite stegvis. Att vara nära varandra fysiskt, med beröringar och smekningar som känns kravlösa kan vara ett sätt att närma sig en sexuell beröring.

En framgångsrik behandling kan innebära en återgång till ett tidigare praktiserat (och önskat) sexliv, medan en del väljer att avstå från sexualitet och intimitet helt och hållet. Att utforska nya sätt att njuta av sex kan vara en hjälp att behålla lusten och njutningen även om kroppen förändras eller orken skiftar. Stimulering på vissa ställen på kroppen, en ny ställning, kroppskontakt, massage och smekningar kan bli ett betydelsefullt njutningsmoment.

Hjäpmedel för erektion

De hjälpmedel som kan underlätta att upprätthålla erektionen är t. ex pubisringar, läkemedel som Viagra, vakuumpumpar eller implantat i penis. Prata med din läkare för tips om vad som kan passa dig.

Hjälpmedel för vaginan

För kvinnor finns östrogengel, glidmedel och vibratorer för yttre eller inre stimulering. Prata även här med din läkare för tips om vad som kan passa dig. Det kan vara värt att tänka i nya banor och söka efter nya sätt att njuta sexuellt.

Faktabakgrund: Hulter, B. (2010) Onkosexologi – maligna sjukdomar och sexuell problematik i P O Lundberg & L Löfgren-Mårtenson (2010) Sexologi. Stockholm: Liber.

Läs mer om sex och cancer