Erektionsproblem

Det är mycket vanligt att män någon gång under livet drabbas av erektionsproblem - bristande förmåga att få erektion eller behålla erektionen tillräckligt länge. Det finns hjälp att få.

Ett vanligt problem

Den medicinska termen för erektionsproblem är är erektil dysfunktion. Problemen kan vara av varierande slag och omfattning. Erektionsproblem kan drabba individer i alla åldrar men är vanligare bland äldre. Orsakerna är många och varierande. Ibland handlar det om att man faktiskt inte har lust att ha sex men  försöker hämma olusten. Andra gånger känner man sig kanske orolig eller nervös och har därför svårt att fokusera på själva njutningen. För att få erektion krävs det att man är tillräckligt upphetsad och att det man gör känns rätt för stunden.

För vissa är det snabbt övergående och hänger ihop med vissa situationer. För andra är det ett mer varaktigt problem.

Psykologiska orsaker

Stress, oro, eller prestationsångest är vanliga orsaker till erektionsproblem. Det är vanligt att man vill man göra bra ifrån sig när man har sex. Pressen kan till och med leda till rädsla för att göra fel och att göra bort sig. Att vara nära andra människor kan kännas som en utsatt situation och rädslan för hur det ska gå kan leda till erektionsproblem.

Har man fått problem en gång kan det skapa en rädsla för att det ska hända igen, vilket gör att man får svårt med erektionen. Men om erektion funkar vid onani eller om man får erektion under natten så behöver man inte vara orolig över att något fysiskt är fel.

Ett sätt att hantera problemet är att under en period välja bort vaginala och anala samlag. Just samlag är för många förknippat med prestation och det är också en teknik som kräver en kraftig erektion för att kunna genomföras. Smeksex och oralsex ställer inte samma krav och det gör inget om den är lite slak, sexet kan vara skönt ändå.

Depression och nedstämdhet påverkar den sexuella lusten negativt, som i sin tur leder till en försämrad erektionsförmåga. Även den antidepressiva läkemedel kan påverka lusten och erektionsförmågan negativt. I sådana fall kan byte av preparat vara aktuellt.

Kroppsliga orsaker

Hjärt- och kärlsjukdomar kan påverka erektionen genom att det blir förkalkningar i blodkärlen som försvårar erektion. Även nervskador och diabetes kan påverka negativt. Nervskador finns hos ungefär 10 procent av männen med potensrubbningar. Även kirurgisk behandling av till exempel prostata kan ge komplikationer med erektionen. Brist på hormoner, framför allt könshormonet testosteron, kan påverka men är oftast inte en ensam orsak till potensproblem. Hormonbrist är också  vanligt hos män med kroniska sjukdomar. 

Rådgivning

Om problemen är permanenta eller kvarstår under en längre period kan man behöva söka hjälp för en undersökning och eventuell behandling. Beroende på vad som orsakat den nedsatta förmågan kan olika behandlingsmetoder vara lämpliga.

Man kan vända sig till en sexualrådgivare eller psykoterapeut om erektionsproblemen inte fysiologiskt orsakade. Genom att gå igenom sina problem kan man få hjälp att reda vilka faktorer som påverkar förmågan att få eller behålla erektionen. 

Hjälpmedel

Sexleksaker

Sexualtekniska hjälpmedel är ett alternativ som förbättrar erektionen. De två vanligaste är pubisring och vakumpump. Vacumpumpens sugfunktion blodfyller penisens svällkroppar. Pubisringen, som finns i olika storlekar och utförande, förlänger erektionen genom att förhindra blodet från att rinna tillbaka från svällkropparna i penisen.

Medicinskt behandling

Det finns även medicinskt behandling i form av potensstärkande medel exempelvis Viagra, Levitra och Cialis. Dessa läkemedel är receptbelagda och man behöver således ta kontakt med en läkarmottagning för att få ett recept utfärdat. Man kan vända sig till sin husläkare, till en sexologiskt mottagning eller till en urolog. Potensstärkande medel omfattas inte av läkemedelsförmånen och det ges därför ingen rabatt på apoteket.

Man kan få hjälp genom kirurgiska behandlingsmetoder i de fall som erektionsproblemet inte kan avhjälpas på andra sätt. Dessa innebär att man opererar in en form av protes i penisen som vid behov kan bli styv.

Några tips

Har man problem med erektionen bör man också undvika nikotin och inte dricka för stora mängder alkohol. Regelbunden motion minskar risken för förkalkning av blodkärl och förbättrar det generella hälsotillståndet, vilket kan leda till positiva effekter.

Lästips!

Erektion- så funkar det (svd.se)