Till sidans huvudinnehåll
Ett gäng glada personer.

"Vi är alla som en stor familj"

Över 50 hbtq-personer från olika delar av Kambodja och i olika åldrar, deltog nyligen i en stor träff anordnad av RFSU:s partnerorganisation RoCK. Tillsammans stöttar de nu varandra och bygger ett community som kan utgöra den familj de själva ofta saknar.

RoCK, eller Rainbow Community Kampuchea Organisation, som de egentligen heter, verkar sedan starten 2009 för hbtq-personers rättigheter i Kambodja. Våren 2022 anordnade de en stor sammankomst för hbtq-personer i syfte att stärka deltagarnas självkänsla och välmående samt förmedla solidaritet och stöd. Träffen var en del av RoCK:s stora kampanj #Iaccept som har som mål att legalisera samkönade äktenskap. Förutom att stötta hbtq-personerna själva vill man engagera politiker och aktörer inom den privata sektorn att ta del av kampanjen.

“Vårt community behöver stöd och rättsligt skydd. Men vi har också ett stödsystem för varandra, så vi är inte ensamma.”
Mengty, 39 år

Ökad kunskap om sexuell läggning och identitet

Träffen för de 54 deltagarna från elva olika provinser i Kambodja inleddes med meditation och mindfullnessövningar under ledning av en volontär. Sedan hölls olika workshops där deltagarna bland annat fick dela erfarenheter och reflektera kring sexualitet och identitet. En av deltagarna var Chhoeun, en lesbisk kvinna på 67 år: “Jag lärde mig mer om sexuell läggning och könsidentitet. Vi hade också djupa samtal om vem vi älskar och blir attraherade av.” sa hon efteråt.

Eventet inleddes med gemensam meditation och mindfullnessövningar.

Under en annan diskussion lyftes individers inflytande på samhället och vice versa. Det framkom det att familjen är ett viktigt stöd för många i Kambodja, vilket gör att det känns svårt när denna saknas. Personer som stigmatiseras riskerar att bli sårade, och detta kan i sin tur påverka hela samhället. Men hbtq-communityt kan utgöra ett stödsystem för varandra när den egna familjen saknas. Deltagaren Mengtry, 39 år och aktiv medlem av RoCK sa: "Vårt community behöver stöd och rättsligt skydd. Men vi har också ett stödsystem för varandra, så vi är inte ensamma."

Informationsministern står bakom kampanjen

En av dagarna hölls en lunch med politiker, forskare och personer från näringslivet och civilsamhället. Restaurangchefen höll ett tal om kärlek och icke-hat. En av deltagarna var informationsminister H.E Khiev Kanharith, som även han höll tal och därefter donerade 1 miljon riel till #Iaccept-kampanjen.

Restaurangchefen pratade inte bara om lokala råvaror utan också om vikten av kärlek och icke-hat.

"Som den varma kram jag aldrig fått"

Eventet avslutades med en gemensam fest med middag och personliga berättelser. Sophea, 24 år och transkvinna blev nyligen medlem i RoCK: "Alla här är som en stor familj och ger mig den varma kram jag aldrig tidigare fått. Tack Rainbow Community Kampuchea."

Pisey Ly, en av RoCK:s grundare, var så berörd av sammankomsten att hon efteråt skrev en dikt:

"The rain pours and water flows into the ocean;
That connects our caring hearts we have for one and another;
It does matter for personal, professional and political;
Let’s use our intellectuals and consciences;
For one and for all, for an equitable, just and equal society."

Text: Ulrika Hammar

Foto: RoCK