Till sidans huvudinnehåll

Donald Trump och aborträtten

President Trumps återinförande av “Global Gag Rule” stryper allt amerikanskt bistånd till organisationer i världen som arbetar med abort. Det är ett beslut som äventyrar tusentals liv och riskerar miljoner osäkra aborter.

Presidenten stöttar abortmotståndare

Trump är på krigsstigen mot aborträtten. På 2018 ”March for Life” i Washington, blev Trump den första sittande presidenten som talade till skarorna av abortmotståndare, via en video-länk. I talet sa bland han annat att USA har ”some of the most permissive laws anywhere in the world” och att ”it has to change”. Trump passade även på att skryta om sina bedrifter sedan han tillträdde som president.

Global Gag Rule leder till osäkra aborter

Bara några innan Trump svorts in i Vita huset  återinförde han Mexico City Policy. I folkmun kallas denna policy ofta för Global Gag Rule eftersom den stryper organisationers ekonomiska möjligheter att skapa förutsättningar för säkra aborter i världen. Beslutet beräknas bidra till över 15 000 dödsfall och fler än tre miljoner osäkra aborter. 

Policyn innebär att en organisation som tar emot amerikanskt bistånd inte får arbeta med abortfrågan ens med egna medel, eller med stöd från andra länder (till exempel Sverige). Den har tidigare införts av republikanska presidenter sedan Ronald Reagan, men aldrig varit lika inskränkande som i Trumps utförande.

Nu omfattar den inte bara stöd till organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa (ca 600 miljoner dollar) utan hela USA:s biståndsbudget för global hälsa (ca 9 miljarder dollar). Detta innebär att även organisationer som till exempel arbetar med barnsjukvård eller preventivmedelsrådgivning riskerar att förlora pengar om de ens nämner ordet abort.

Det absurda med Global Gag Rule är att den inte minskar antalet aborter, historiskt har de istället blivit både fler och farligare. Människor tvingas göra aborterna under osäkra och ofta livshotande former. Detta slår hårdast mot de mest utsatta som lever i fattigdom. 

Make Abortions Safe Again

I ett försök att nå president Trump lanserade RFSUs klädmärke Elise ett nytt plagg med budskapet ”Make Abortions Safe Again”. Gåvan översändes till Trump inför årsdagen tillsammans med ett brev där vi ber presidenten att dra tillbaka Global Gage Rule, och påminner honom om att han tidigare uttalat sig positivt kring aborträtten och kvinnors rätt att själv fatta detta beslut.