Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till RFSU Jämtland!

Välkommen till RFSU Jämtland! Vi är den lokalförening inom RFSU som verkar i Jämtlands län, med bas i Östersund. Vi välkomnar alla som vill engagera sig enligt RFSU:s värderingar: friheten att vara, välja och njuta!

Om oss

RFSU Jämtland startades i mars 2013 och erhöll sin officiella RFSU-status i april 2013. Vi vill vara en arena för engagemang för alla som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad.

RFSU Jämtland har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion inom frågor som rör sexualitet.

Engagera dig!

Vi vill att RFSU Jämtland ska vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor och efter sitt eget intresse.

Bli medlem i RFSU!  

Vill du engagera dig i styrelsen för RFSU Jämtland eller vara aktiv på annat sätt i föreningen? Har du funderingar eller vill veta mer? Kontakta oss i styrelsen på jamtland@rfsu.se

Kolla också in vår facebook-sida för uppdateringar!