Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till RFSU Jönköping!

RFSU Jönköping bildades i februari 2013. Vi vill självklart bli fler och du är välkommen att bli medlem och engagera dig. Vi välkomnar alla som vill engagera sig enligt RFSU:s värderingar: friheten att vara, välja och njuta!

Om oss

RFSU Jönköping vill vara en arena för engagemang för alla dalsbor som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad.

Vi har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion inom frågor som rör sexualitet.

Bli medlem i RFSU!  

Engagera dig!

Vi vill att RFSU Jönköping ska vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor och efter sitt eget intresse.

Vill du engagera dig i styrelsen eller vara aktiv på annat sätt i föreningen? Har du funderingar eller vill veta mer? Kontakta oss på jonkoping@rfsu.se