Till sidans huvudinnehåll

Bli skolinformatör i Västmanland

RFSU träffar ungdomar för att prata om sexualitet, samtycke och relationer och kämpar för allas rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Denna upplysning sker med ett normkritiskt och antirasistiskt perspektiv för att vara tillgänglig och relevant för alla unga vi träffar.

Vi tror på människors rätt till kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den som har kunskap kan fatta medvetna beslut! Som informatör får du chansen att upplysa unga genom att förmedla viktiga fakta och leda diskussioner. 

Just nu kan du ansöka till informatörsutbildningen som hålls under mars 2024 i VästeråsSista ansökningsdag är 2024-02-11 men ansök redan idag då vi gör löpande urval till utbildningen. Efter ansökan gör vi ett urval där vi kallar till en rekryteringsträff onsdag 14/2 för att kunna bli informatör behöver du kunna delta på alla träffar (se datum i ansökningsformuläret).

Ansök här

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxmLuVum5GLzMBswLfJnhrqmUcShcRxW6j8HXGHX2JqK8jhA/viewform?usp=sf_link 

Vad gör en skolinformatör?

Som informatör för RFSU träffar du unga, oftast på högstadiet eller gymnasiet, för att leda samtal om sexualitet, kroppen, njutning, säkrare sex, samtycke och normer. Informationspassen sker i mindre elevgrupper under 120 minuter. Många unga har frågor om sex och tycker att det är kul att träffa oss och lära sig mer! Du förmedlar fakta och leder diskussioner och övningar där ungdomarna själva får reflektera och diskutera kring dessa ämnen.

Som informatör har du också möjlighet att fortbilda dig inom olika verksamhetsområden inom RFSU. Bland annat har vi verksamhet till elever på anpassad skola samt verksamhet med särskilt fokus på hiv, STI och säkrare sex. 

Alla våra informatörer blir kontinuerligt inbjudna till informatörsträffar med andra informatörer i Västmanland, där finns möjlighet att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Vi förväntar oss att du deltar på informatörsträffar och fortbildningar i största möjliga mån.

Informatörsutbildningen

För att bli informatör behöver du först gå en utbildning. Utbildningen omfattar 8 tillfällen och innehåller bland annat föreläsningar och workshops om tonårssexualitet, genus, sexuellt handlingsutrymme, normkritik, antirasism, säkrare sex och anatomi samt olika praktiska metod- och pedagogikövningar. Du får lära dig att leda samtal om sex och relationer och att göra undervisningen inkluderande för alla unga. Därför finns ett normkritiskt och antirasistiskt perspektiv med i hela utbildningen.

Det krävs inga förkunskaper i de här ämnena utan du kommer att få all kunskap som du behöver under utbildningen. Målet med utbildningen är att du kan hålla i interaktiva informationspass med grupper av ungdomar. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs på plats i centrala Uppsala.

Vem kan bli informatör?

RFSU tror att informatörer med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter kan bidra till att vi blir en ännu mer relevant samhällsaktör. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika etnisk och socioekonomisk bakgrund, kön, könsidentitet och/eller könsuttryck, tro, funktion och sexuell läggning.

För att kunna bli informatör är grundkriterierna att du måste:

 • Vara/bli medlem i RFSU och dela RFSU:s syn på sexualitet och samhälle (www.rfsu.se/medlem)
 • Kunna ta 3-5 uppdrag per termin dagtid vardagar.
 • Bo i Västmanland län eller ha möjlighet att ta uppdrag dagtid i Västmanland län, under 2024.
 • Vara 18 år eller äldre.
 • Kunna förmedla kunskap och leda diskussioner på svenska.
 • Kunna delta på alla utbildningstillfällen inklusive rekryteringsträffen (se datum i anmälningsformuläret)
 • Vara intresserad av att leda grupper och arbeta med unga.

Om vi får fler sökande än platser på utbildningen kommer vi först att ge plats till de som har:

 • erfarenhet av att möta och leda grupper.
 • erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
 • språkkunskaper i andra språk än svenska och engelska, eftersom vi ibland träffar grupper som har behov av sexualupplysning på olika språk.
 • erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), eftersom vi ibland träffar grupper med personer med NPF.

Villkor för informatörsuppdraget

Arvode

Att vara informatör är framförallt ett ideellt uppdrag, mer ett engagemang än ett jobb. Du får arvode för informationspassen men inte för utbildning, fortbildning eller förberedelser inför ett pass. Hur mycket du får i arvode beror på vilka uppdrag du tar. Du får vanligtvis 700 kr i arvode per pass.

Omfattning

Hur många uppdrag du kan få varierar under året. Ibland kan du få flera uppdrag på en månad och ibland har vi inga bokningar alls (till exempel under juli). Du behöver kunna ta minst 3 uppdrag per termin det närmsta året.

Utbildningen har ett begränsat antal platser och vi gör löpande urval. Sista ansökningsdag är den 11 februari.