Till sidans huvudinnehåll
Två personer kysser varandra i solskenet.

Hiv och aids

Hiv är ett virus som skadar kroppens immunförsvar. Idag finns det effektiva mediciner som gör att den som är smittad kan leva som alla andra.

Hiv räknas som en kronisk sjukdom. Personer som lever med hiv kan ha sex, kärlek och familjer som precis vilka andra människor som helst.

Den som får hiv vet oftast inte om det till en början. Om hiv inte behandlas kan det leda till aids, en obotlig sjukdom som påverkar immunsvaret. 

Så överförs hiv 

Hiv smittar inte om den som bär på viruset äter sina mediciner. Det kallas att ha en välinställd hivbehandling. 

Om den som bär på viruset inte är behandlad kan hiv överföras vid oskyddat sex. Det vanligaste sättet i så fall är att överföra viruset är genom vaginala och anala samlag. Det kan också överföras vid delade sprutor och om en obehandlad gravid person föder och ammar sitt barn.

Risken att viruset överförs är störst när en person precis fått en hivinfektion. De flesta som får hiv får sjukdomen från någon som inte själv vet om sin hivstatus. 

Använd kondom!

Kondom är det bästa sättet att skydda sig mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. 

Hiv i Sverige

I början av 2019 fanns det cirka 8 000 personer med känd hivdiagnos i Sverige. Antalet nya fall har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren.

Om personen med hiv är välbehandlad finns det ingen risk att smittas av viruset.

Källa: Folkhälsomyndigheten 

Symtom på hiv

Ungefär hälften av dem som får en hivinfektion får en så kallad primärinfektion en till fyra veckor från överföringstillfället. Övriga märker inte av att de fått hiv.

En primärinfektion ger ofta samma symtom som andra virusinfektioner, exempelvis influensa. Personen kan då få symtom som till exempel halsont, feber, utslag och svullna lymfkörtlar. För vissa går det över snabbare medan andra måste söka vård.

I övrigt ger ofta hiv inga symtom förrän efter flera år. Utan diagnos och behandling försämras immunförsvaret gradvis. 

Så testar du dig för hiv

Om man har haft oskyddat sex är det bra att gå och testa sig så snart som möjligt. Det är viktigt för att kunna få behandling och att inte riskera att föra viruset vidare till någon annan. Hälso- och sjukvården har en skyldighet att hivtesta den som misstänker att den har hiv. Hivtestning är alltid gratis enligt Smittskyddslagen. 

Hiv testas genom blodprov. Provet ger ofta utslag redan efter två veckor, dock senast inom sex veckor efter överföringstillfället.

Vill du göra ett hivtest med snabbsvar bör det ha gått åtta veckor sedan eventuellt smittotillfälle.

Behandling av hiv

Det finns ännu inte något definitivt botemedel mot hiv, men tack vare dagens mediciner kan man leva ett långt och gott liv med hiv utan att utveckla aids.

Medicinerna som finns idag gör att nivåerna av virus i kroppen minskar till praktiskt taget noll, vilket också innebär att det inte kan överföras till någon annan. Därför kan personer som har en effektiv behandling leva ett långt liv som alla andra och föda barn, utan att överföra infektionen till någon annan. Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till gratis vård och behandling samt rätt till råd och stöd.

Det är läkare som avgör när ens hivinfektion är smittfri.