Hiv och aids

Hiv är ett virus som skadar kroppens immunförsvar. Den som får hiv vet oftast inte om det till en början.

 

Överföring av hiv

Hiv smittar inte om den som bär på viruset är välbehandlad.

Annars kan hiv överföras vid oskyddat sex. Det vanligaste sättet som det överförs på är vaginala och anala samlag. Det kan också överföras vid delade sprutor och om en obehandlad gravid person föder och ammar sitt barn.

Risken att viruset överförs är störst när en person precis fått en hivinfektion. Detta innebär att de flesta får hiv från någon som inte själv vet om sin hivstatus. 

De vanligaste sätten att överföra hiv på är genom oskyddat sex bland heterosexuella, intravenöst missbruk, oskyddat sex mellan män samt utlandsfödda barn som fått sjukdomen via modern i samband med förlossning. 

Använd kondom!

Kondom är det bästa sättet att skydda sig mot hiv.

Hiv i Sverige

I början av 2019 fanns det cirka 8 000 personer med känd hivdiagnos i Sverige. Antalet nya fall har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren.

Om personen med hiv är välbehandlad finns det ingen risk att smittas av viruset.

Källa: Folkhälsomyndigheten 

Symtom på hiv

Ungefär hälften av dem som får en hivinfektion får en så kallad primärinfektion en till fyra veckor från överföringstillfället, medan övriga inte märker av att de fått hiv. En primärinfektion ger ofta samma symtom som andra virusinfektioner, exempelvis influensa. Personen kan då få symtom som till exempel halsont, feber, utslag och svullna lymfkörtlar. För vissa går det över snabbare medan andra måste söka vård.

I övrigt ger ofta hiv inga symtom förrän efter flera år. Utan diagnos och behandling försämras därför gradvis immunförsvaret allteftersom T-hjälparcellerna minskar i antal (T-hjälparceller ingår i kroppens immunförsvar).

Så testar du dig för hiv

Om man har haft oskyddat sex är det bra att gå och testa sig så snart som möjligt. Det är viktigt för att kunna få behandling och att inte riskera att föra viruset vidare till någon annan. Hälso- och sjukvården har en skyldighet att hivtesta den som misstänker att den har hiv. Hivtestning är alltid gratis enligt smittskyddslagen och hälso- och sjukvården ska ha en generös hållning när det gäller möjligheten att få testa sig.

Hiv testas genom blodprov. Provet ger ofta utslag redan efter två veckor, dock senast inom sex veckor efter överföringstillfället.

Vill du göra ett hivtest med snabbsvar bör det ha gått åtta veckor sedan eventuellt smittotillfälle.

Behandling av hiv

Även om det ännu inte finns något definitivt botemedel mot hiv så gör dagens mediciner att man kan leva ett långt och gott liv med hiv. Dagens sjukvård och mediciner gör att personer inte behöver utveckla aids. Dessutom är dagens mediciner så effektiva att nivåerna av virus i kroppen minskar till praktiskt taget noll, vilket också innebär att det inte kan överföras till någon annan. Därför kan också personer som har en effektiv behandling leva ett långt liv och föda barn, utan att överföra infektionen till någon annan. Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till gratis vård och behandling samt rätt till råd och stöd.

I dag har de flesta en effektiv behandling mot hiv vilket gör att det inte är någon risk att överföra hiv till någon annan. De flesta kan leva ett vanligt liv och har en smittfri hiv. Det är läkare som avgör när ens hivinfektion är smittfri.

Läs mer om hiv & aids

25-åriga Simon är hivpositiv: "Många sållar bort mig direkt" (Ligga med P3)
Hiv – hot eller handikapp (Tendens i P1)
Folkhälsomyndighetens statistik över hiv
Hiv, sex och lust - en broschyr på lättare svenska (pdf)
Joakim, 41: Jag var nära att dö av hiv (Metro)