Till sidans huvudinnehåll

Första gången – tankar och känslor inför sexdebuten

Om metoden

Detta är en metod för att reflektera över tankar och känslor inför att ha sex för första gången. Många unga har tankar kring sin sexdebut och ibland kan press från omgivningen göra att första gången inte sker på ens egna villkor. För andra är det en positiv erfarenhet. Oavsett vilka tankar en grupp bär på så är det något som kan vara viktigt att få diskutera. I metoden får eleverna reflektera kring olika perspektiv på att ha sex första gången.

Så här gör du

Berätta att ni ska prata om att ha sex med någon för första gången och att det är något som många funderar på. Man kan ha många olika känslor inför det – både positiva och negativa. För vissa är det något pirrigt och roligt, för andra är det jobbigt och hänger ihop med press och krav. För en del är känslorna blandade.

Bredda synen på vad sex och sexdebut kan vara och inkludera till exempel smeksex och oralsex. Undvik att använda ordet "oskuld", eftersom det är ett ord som kan signalera att en person som har haft sex “bär på skuld”. Var tydlig med att eleverna inte ska prata om sina egna erfarenheter, utan om samhället i stort.

 • Dela in klassen i smågrupper
 • Ge dem i uppgift att tillsammans koppla upp sig och diskutera frågorna.
 • Låt smågrupperna redovisa vad de diskuterade skriftligt eller muntligt.

Uppgift: Sex för första gången

Sex för första gången är något som de flesta har tänkt på någon gång. För vissa är det spännande, pirrigt och kul. För andra känns det inte lika bra – man kanske känner sig pressad att göra det tidigare än man själv vill, eller så känner man att man behöver hålla det hemligt för att folk i ens närhet förväntar sig att man ska vänta tills man gift sig. Eller så vill man vänta tills man gift sig. Några vill inte ha sex alls med andra personer.

Ni behöver inte utgå från er själva i diskussionen, utan kring hur samhället i stort ser på första gången.

Diskussionsfrågor

 • Vad betyder det att ha sex för första gången?
 • Vad kan sex vara?
 • När har man gjort sin sexdebut? Räknas alla sorters sex som en “sexdebut”?
 • Hur vet man när man vill börja ha sex?
 • Måste man vilja ha sex?
 • Kan alla själva bestämma när eller hur deras första gång ska vara?
 • Vad finns det för olika budskap i samhället om att ha sex för första gången? T.ex. från film/TV, föräldrar, läroböcker eller kompisar?
 • Varför finns ordet “oskuld”? Är det ett bra eller dåligt ord?