Till sidans huvudinnehåll

Granska planen – låt eleverna sätta sig in i skolans likabehandlingsplan

Om metoden

Att granska skolans likabehandlingsplan är ett sätt att få förståelse för skolans arbete mot diskriminering och trakasserier och varför en likabehandlingsplan behövs. Det är också ett sätt att få kunskap om samhällsstrukturer kopplat till saker som kön, sexualitet, etnicitet och funktionalitet.

I uppgiften ingår det för eleverna att ta reda på vad en likabehandlingsplan är för något – och särskilt läsa på om det som rör kön, sexualitet och sexuell identitet.

Så här gör du

Be eleverna att ta reda information om och sätta sig in i de sju diskrimineringsgrunderna, till exempel från Diskrimineringsombudsmannens hemsida.

Låt nu eleverna titta på den egna skolans likabehandlingsplan svara på frågorna nedan. Avsluta med att låta de olika grupperna presentera sina listor för varandra och diskutera de olika förslagen i helgrupp.

Granska skolans likabehandlingsplan

Titta på skolans likabehandlingsplan.

  • Vad i den är är bra?
  • Vad finns det för svagheter?
  • Vad behöver läggas till eller tas bort? 

Skriv en lista med förslag.

  • Är det några av förslagen ni skulle vilja ha med i er skolans likabehandlingsplan?
  • Hur kan man gå tillväga för att det ska hända?