Till sidans huvudinnehåll

Gör en kondomplan

Om metoden

Att göra en kondomplan är ett sätt att få konkreta verktyg för att lyckas med kondomanvändandet i praktiken. Forskning visar att många vill använda kondom, men att det finns hinder som gör att det i stunden inte blir av.

Med denna uppgift får eleverna chansen att diskutera och reflektera över vad som kan komma i vägen för kondomanvändandet och vad som kan göras åt det.

Så här gör du

Låt eleven gå igenom uppgiftens olika delar och skriva ner sina svar. Du kan också dela upp eleverna i smågrupper och låta dem diskutera sig fram till svaren och ge varandra andra och nya perspektiv.

Det är inget måste att utgå från sig själv, utan det går bra att utgå från en fiktiv person man vill hjälpa med kondomanvändandet. När kondomplanen är klar kan man behålla den för sig själv, eller dela med de man känner.

Kondomplan

1. Skaffa en kondom – hur och var får man tag på den?

Skriv en lista på alla ställen det går att få tag i kondomer på.

  • Vilka ställen av de ni kommer på känns enklast att besöka? Och vilka känns svårare? Motivera varför. Vad kan kännas svårt, vad kan vara lätt?

Många säger att det kan kännas pinsamt att skaffa kondomer? Varför det tror ni? Och vad kan man göra åt den känslan?

  • Vilka tips vill ni ge till någon som tycker att det är svårt att skaffa kondomer, för att den ska lyckas?

2. Tillgänglighet – hur kan man förvara kondomen så att den finns där när man behöver den?

Hur länge håller en kondom? Hur ska den förvaras för att hålla så länge som möjligt?

Bästa stället för hållbarhet är inte alltid bästa stället för att kondomen ska vara lätt att ta fram när den behövs.

  • Var skulle man kunna förvara en kondom så att den verkligen finns till hands när den ska användas? Gör en lista på de bästa tipsen.

3. Hur visar man att vill använda kondom?

Vilka tänker ni är de bästa sätten att visa att man vill använda kondom? Vad kan man göra? Vad kan man säga?

Undersökningar visar att många är rädda för att bli uppfattade på ett negativt sätt om de tar fram kondomen, samtidigt som de allra flesta själva skulle uppfatta det som positivt om någon gör det.

  • Varför är det så tror ni? Vilka egenskaper tänker ni att en person som vågar föreslå kondom har?

4. Kondomen kommer på

Hur kan man bli säkrare på att använda kondom? Vilka sätt skulle man kunna träna på som inte behöver ha med sex att göra?

  • Redogör för vem eller vilka ni tycker har ansvaret för att kondomen kommer fram och på. Är det den som ska ha den på sig, den eller dem den har sex med eller alla?

5. Vad kan man göra om man inte har en kondom?

Vad kan man göra om man vill ha sex med någon, men inte har en kondom tillgänglig?

  • Vilka sätt att ha sex på finns det där man inte behöver använda kondom för att undvika risk för graviditet och/eller överföra en könssjukdom?