Till sidans huvudinnehåll

Tankar och känslor om kondom

Om metoden

Med hjälp av denna övning kan man arbeta med de föreställningar, förväntningar och känslor som kan stå i vägen för kondomanvändning. Den utgår från exemplet Ime och Tam som båda vill ha sex med varandra men tänker olika om att använda kondom.

Så här gör du

Visa bilden på Ime och Tam för eleverna. Den finns också att ladda ner längre ner på sidan. Förklara att de vill ha sex med varandra och att Tam vill använda kondom, men det vill inte Ime.

Låt sedan eleverna diskutera med varandra i smågrupper utifrån frågorna nedan. Låt varje grupp skriva ner stödord som de tänker skulle kunna finnas i Tam och Imes tankebubblor.

Samla eleverna och be dem fundera över de argument Ime har för att inte använda kondom. Diskutera sedan fram vilka motargument Tam kan ha för att de ändå ska använda kondom.

Sätt, om möjligt, ihop två olika grupper och låt dem diskutera varandras tankebubblor och argument. Vad är lika, vad är olika?

Tam och Ime

Tam och Ime vill ha sex med varandra och Tam vill använda kondom, men det vill inte Ime.

  • Vad tänker och känner Tam respektive Ime?
  • Varför vill Tam använda kondom, vilka är Tams argument?
  • Varför vill Ime inte använda kondom, vilka argument har Ime?