Abort – argument och myter

Vi vill dela med oss av ett antal argument och slå hål på ett antal myter för att värna om kvinnors reproduktiva rättigheter och den svenska aborträtten.

Kort om abort

1. Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa. 
Det är en mänsklig rättighet.

2. Rätten till abort ger ett mer jämställt samhälle. 
Rätt till preventivmedel och fri abort är en förutsättning för ett jämställt samhälle.

3. Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter.
Studier från WHO visar att aborter ändå genomförs, men under osäkra former. 

4. Kvinnor runt om i världen riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter.
Tusentals kvinnor dör årligen i komplikationer efter osäkra aborter.

5. Abort som utförs under säkra formen utgör ingen medicinsk risk för kvinnan.
Allvarliga komplikationer efter en säkert utförd abort är mycket ovanligt. 


Fem argument för rätten till abort

1. Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa.

Reproduktivt självbestämmande är en mänsklig rättighet som är fastställt i ett flertal internationella konventioner.

2. Rätten till abort ger ett mer jämställt samhälle.

Rätten till reproduktiv hälsovård inklusive preventivmedel och abort är en förutsättning för ett hållbart jämställt samhälle. Aborträtten är kopplad till de mänskliga rättigheterna rätten till liv, rätten till hälsa, rätten till privatliv och värdighet och rätten till ickediskriminering.

3. Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter.

Studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga aborttal. Aborter genomförs, men under osäkra former.

4. Kvinnor runtom i världen riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter.

I genomsnitt dör 5 kvinnor i timmen på grund av osäkra aborter. 47 000 kvinnor dör per år och miljontals får svåra komplikationer.

Enligt WHO genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter årligen, de flesta i fattiga delar av världen. Ingreppen görs ofta sent i graviditeten, ofta används smutsiga instrument och det är vanligt förekommande att aborten genomförs av kvinnan själv eller av personer som inte är kunniga.

5. Abort som utförs under säkra former utgör ingen medicinsk risk för kvinnan.

Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort.

Myter om abort

1. Myt: Sträng abortlagstiftning minskar andelen aborter
FAKTA: Aborter är lika vanliga i länder med sträng abortlagstiftning som i mer liberala stater.

2. Myt: Sverige har inget heltäckande regelverk gällande aborter
FAKTA: Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret antas vara livsdugligt utanför livmodern.

3. Myt: Dagen efter-piller orsakar en abort
FAKTA: Dagen efter-piller avbryter inte en graviditet utan ser till att en graviditet aldrig påbörjas.

4. Myt: Majoriteten av kvinnorna mår psykiskt dåligt efter en abort
FAKTA: Forskning visar att få kvinnor får besvär efter abort och att lättnad är den dominerande känslan.

5. Myt: Det är svårt att få barn efter en abort
FAKTA: Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen.

Fem myter om abort

1. "Sträng abortlagstiftning minskar andelen aborter"

Fakta: Den mest påtagliga ökningen av legala aborter i Sverige ägde rum före 1975 (då den nuvarande abortlagstiftningen trädde i kraft). Hur mycket av denna ökning som var reell och hur mycket som avspeglar ändrade rapporteringsrutiner går inte att avgöra. Antalet aborter har efter detta år varierat mellan 30 000 och drygt 38 000 per år. Mellan åren 1990 och 2004 sjönk antalet aborter, men ökade igen fram till år 2008 då antalet var 38 053. Under 2010 utfördes 37 693 aborter och under 2011 utfördes 37 750 aborter. Läs mer i Socialstyrelsens rapport från 2011 (pdf).

2. "Sverige har inget heltäckande regelverk gällande aborter"

Fakta: Sedan 1975 har svenska kvinnor själva rätt att besluta om abort till och med den artonde graviditetsveckan. Efter vecka 18 krävs ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen. Efter graviditetsvecka 18 får abort endast utföras om Socialstyrelsen har givit tillstånd baserat på att synnerliga skäl föreligger. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret vid tillfället antas vara livsdugligt utanför livmodern. 

Läs mer hos Socialstyrelsen eller i Abortlagen (1974:595)

3. "Dagen efter-piller orsakar en abort"

Fakta: Dagen efter-piller är inte ett abortpiller utan ett preventivmedel. Detta eftersom pillret i sig inte avbryter en graviditet utan ser till att en graviditet aldrig påbörjas. Det aktiva medlet Levonorgestrel förhindrar att ägglossningen äger rum samt förhindrar ett befruktat ägg att fastna på livmodern.

Läs mer om detta på dagenefterpiller.nu och umo.se 

4. "Majoriteten av kvinnorna mår psykiskt dåligt efter en abort"

Fakta: Både svensk och internationell forskning visar att få kvinnor får besvär efter abort och att lättnad är den dominerande känslan. Samstämmig forskning har visat att det är tiden före abort som vanligtvis upplevs som svårast. När kvinnan beställt tid för abort är beslutet för det mesta genomarbetat och välgrundat. Många upplever känslor som lättnad och befrielse. Aborten sågs som en nödvändighet och ett ansvarstagande och upplevdes som en lösning på den krisartade situation som den ofrivilliga graviditeten utlöst.

Källa: Läkartidningen 

5. Det är svårt att få barn efter en abort

Fakta: Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort, skriver Vårdguiden.

Mer fakta om abort

Socialstyrelsens rapport om abort (2011)
Vårdguidens information