Till sidans huvudinnehåll

Aborträtten i Sverige – det säger lagen

Den svenska abortlagen från 1975 ger alla kvinnor rätt till fri abort till och med den 18:e graviditetsveckan.

Fri abort i Sverige – till och med vecka 18

Rätten till fri abort gäller oavsett varför en person vill göra abort, och det är alltid den gravida som bestämmer. Att göra abort kostar som ett vanligt läkarbesök. Det gäller även för asylsökande och papperslösa kvinnor. Även utländska kvinnor har rätt till abort i Sverige. Då bekostas aborten av kvinnan själv eller hennes hemland.

Fakta om aborter i Sverige

2020 utfördes knappt 34 600 aborter i Sverige. 

85 procent av aborterna utfördes före vecka 9 och 60 procent före vecka 7.

Cirka en procent av alla aborter, 393 stycken, utfördes efter vecka 18.

Abort är vanligast bland kvinnor i ålder 20-29 år

Det finns två typer av abort, medicinsk och kirurgisk. 2020 var 96 procent av alla aborter medicinska. 

Källa: Socialstyrelsen

Abort efter vecka 18

Efter vecka 18 måste man ansöka hos Socialstyrelsens rättsliga råd för att få göra abort. Först måste man genomgå en utredning av kurator och läkare, och efter det beslutar Socialstyrelsens rättsliga råd om man ska få göra abort eller inte.

Abort efter vecka 18 är tillåtet om det finns ”synnerliga skäl”. Det vanligaste skälet till en sen abort är att man upptäckt fosterskador. Senare abort kan också beviljas av sociala skäl – till exempel om den som är gravid är mycket ung, har svåra livsförhållanden eller missbruk.

Abort är inte tillåtet om fostret bedöms kunna överleva utanför kvinnans kropp. I lagen uttrycks det som att fostret inte får vara livsdugligt. Formuleringen om livsduglighet gör att lagen är flexibel och kan följa den medicinska utvecklingen. Idag fungerar det i praktiken så att Socialstyrelsens rättsliga råd inte godkänner abort efter vecka 22 om fostret antas vara livsdugligt.

Om graviditeten hotar kvinnans liv kan den avbrytas även efter vecka 22. Då klassas det inte som abort utan ”avbrytande av havandeskap” och man försöker då rädda barnet om det är möjligt.