Till sidans huvudinnehåll

Tweeniebrud

Vad är Tweeniebrud? Har RFSU gett sig in i bröllopstidningsbranschen? Nej, så är faktiskt inte fallet. 2015 och 2016 lanserade RFSU två löpsedlar till bröllopsmagasinet Tweeniebrud. Det för att rikta allt strålkastarljus mot ett enormt problem världen över: barnäktenskap.

40 000 tjejer ingår ett barnäktenskap varje dag. Ja, du läste rätt. Fyrtio tusen, varje dag. Och barnäktenskap leder ofta till tidiga graviditeter. Varje år föder cirka 16 miljoner tonåringar barn. Det innebär att tjejer blir gravida och föder barn innan de blivit vuxna. 9 av 10 av alla tonårsgraviditeter sker inom äktenskapet. Faktum är att graviditet och förlossning är en av de vanligaste dödsorsakerna bland tonårstjejer i fattiga länder. Men värst av allt: 2 miljoner barn under 15 år föder barn varje år. Vissa av dem är så unga som 9 år.

Kroppen är inte färdigvuxen

Det är fem (5!) gånger större risk för ett barn under 15 år att föda, än för någon som är över 20 år. Unga kroppar är helt enkelt inte redo att föda barn och drabbas därför i högre utsträckning av komplikationer. Det beror bland annat på att bäckenet inte har vuxit färdigt.

Äktenskap riskerar barns liv

För tidiga äkenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det begränsar inte bara barns rätt att vara barn utan också deras rätt till utbildning.

Högre risk för bäbisen

Barns outvecklade kroppar kan också bidra till komplikationer så att deras bebisar dör. Det uppskattas att omkring 1 miljon barn till unga mammor dör varje år till följd av graviditet och förlossning. 

Varför gifter sig barn?

Barnäktenskap är vanligast bland de fattigaste familjerna och hos dem med lägst utbildning. Äktenskapet är ett sätt att trygga barnets och familjens framtid ekonomiskt. Det är också ett sätt att skydda familjens heder. Trots att många länder har skrivit under internationella konventioner som förbjuder barnäktenskap, finns undantag i lagen som gör att barn tillåts gifta sig med föräldrarnas tillåtelse. Ibland finns tydliga lagar, men de följs inte. Barnäktenskap ökar också i tid av konflikter och naturkatastrofer, vilket RFSU lyfte i 2016 års Tweeniebrud. Läs mer om det här.

Fattigdomen ökar när barn gifts bort

“Barn som gifter sig förlorar ofta kontakten med sin familj”

Barnäktenskap orsakas inte bara av fattigdom utan leder också till att fattigdom fördjupas. Fattigdom är handlar ju inte bara om brist på resurser, utan också brist på möjligheter. När unga människor blir bortgifta försämras deras chanser att delta i samhällslivet. Barn som gifter sig isoleras ofta socialt och förlorar kontakt med familj och vänner. Som gifta får barn sällan avsluta sin skolgång, utan arbetar istället i hemmet. Fattigdomen ökar och jämställdheten minskar när barn inte får bestämma över sina liv och kroppar.

Hur arbetar RFSU mot barnäktenskap?

För att stoppa barnäktenskap behövs insatser på flera nivåer, både lokalt, nationellt och internationellt. Det behövs ett långsiktigt arbete för ungas rättigheter och för jämställdhet, både genom lagstiftning som efterlevs och genom arbete med normer och attityder. Det görs mycket - men mer behöver göras - av flera.

RFSU bidrar till det arbetet genom politiskt arbete i Sverige och inom EU och FN för att unga människors hälsa och rättigheter ska prioriteras, med särskilt fokus på tonårsflickor och deras behov. Frågan om barn- och tvångsäktenskap är viktig för oss. RFSU samarbetar med organisationer i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa. De arbetar lokalt för att alla ska ha rätt att bestämma över sina kroppar och sina liv genom politisk påverkan, tillgång till preventivmedel, säkra aborter och bra sexualupplysning.

Vad behövs?

Barn och ungdomar behöver få kunskap om hur kroppen fungerar, om säker sex och preventivmedel liksom sina mänskliga rättigheter. Att till exempel känna till hur man gör för att planera sina graviditeter är ett viktigt verktyg för att kunna bestämma över sin tillvaro. Ökad kunskap hos barn och vuxna kan också förändra attityder runt ungas rättigheter och till barnäktenskap. Det kan bidra till förändrade normer som stärker flickors möjlighet till inflytande och medbestämmande över sitt liv - och sin kropp. Vi stödjer våra partners ekonomiskt för att stärka organisationerna i deras arbete så att de ska kunna göra ett mer effektivt arbete.

Missa inte Tweeniebrud: Bröllopsresan.