Till sidans huvudinnehåll

Tweeniebrud: Bröllopsresan

Varannan sekund blir ett barn bortgift. När ett samhälle drabbas av en humanitär kris ökar antalet barnäktenskap. 2016 lanserade RFSU och Svenska kyrkans internationella arbete löpsedeln Tweeniebrud. Med tema Bröllopsresan.

 Kri(g)stid är bröllopstid

 När ett samhälle drabbas av en humanitär kris – konflikter, epidemier eller naturkatastrofer – ökar antalet barnäktenskap. Konflikten i Syrien är ett tydligt exempel. I kölvattnet av krisen har antalet barnäktenskap ökat dramatiskt, både i landet och i länder dit befolkningen flyr. Statistik från 2017 visar att var fjärde syrisk flyktingflicka står brud i Libanon.  

Flickor mer utsatta än pojkar

Orsakerna till att ett barn gifts bort är flera. För en familj som förlorar sin trygghet, inkomst eller tvingas fly kan det vara ett sätt att överleva rent ekonomiskt. Det sexuella våldet ökar i en humanitär kris och då kan familjen göra bedömningen att flickan är säkrare som gift. Trots att föräldrarnas motiv kan vara säkerhet ökar risken för flickan att bli utsatt för våld och övergrepp inom äktenskapet. Alla orsaker till barnäktenskap bottnar i bristen på jämställdhet. Även om pojkar gifts bort i för tidig ålder är en betydligt större andel flickor.

En ond cirkel av fattigdom

Barnäktenskap begränsar inte bara barnets rätt att vara barn, dess rätt till inflytande och rätt till utbildning. Det riskerar också barnets hälsa och liv. Ett gift barn har nästan inga möjligheter att själv bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet. 9 av 10 tonårsgraviditeter sker inom äktenskapet. Mödradödlighet är en av de vanligaste dödsorsakerna för flickor mellan 15-19 år i låg- och medelinkomstländer. Barnäktenskap förekommer i alla samhällsskikt, men är vanligast bland de som lever i fattigdom. Fattigdomen ökar och jämställdheten minskar när flickor inte får bestämma över sitt liv, sin kropp och sin sexualitet. Det är en ond cirkel. Fattigdom och humanitära kriser leder således inte bara till fler barnäktenskap, de leder i sin tur till fördjupad fattigdom och utsatthet. Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. För att stoppa barnäktenskap behövs ett långsiktigt arbete för ungas rättigheter och för jämställdhet, både genom lagstiftning och genom arbete med normer och attityder. Biståndet och katastrofhjälpen till krisdrabbade områden måste prioritera flickor och kvinnors särskilda behov. Det görs mycket - men mer behöver göras - av flera!

RFSU och Svenska Kyrkan tillsammans mot barnäktenskap!

RFSU och Svenska Kyrkan står upp för rätten till sin egen uppväxt och framtid. Inget barn ska behöva sluta skolan, gifta sig mot sin vilja och riskera livet i en för tidig graviditet. Inget barn ska behöva föda barn. Svenska kyrkans internationella arbete (SvK internationella arbete) och RFSU arbetar båda politiskt i flera världsdelar. Vi samarbetar med organisationer som kämpar för flickor och kvinnors rättigheter, mot fattigdom och förtryck.

Svenska kyrkans internationella arbete är en progressiv aktör i världen som arbetar för kvinnors och flickors rätt till sin sexuella och reproduktiva hälsa och deras rätt till utbildning och självförsörjning. Arbetet sker både med katastrofhjälpsinsatser och med långsiktigt utvecklingssamarbete med religiösa aktörer.

RFSU arbetar mot barnäktenskap genom politiskt arbete i Sverige och inom EU och FN för att unga människors hälsa och rättigheter ska prioriteras. RFSU samarbetar med organisationer i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa för att fler ska få bestämma över sin kropp och sin framtid.

RFSU och Svenska kyrkans Internationella arbete gör gemensam sak i kampanjen Tweeniebrud: Stoppa barnäktenskapen!