Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till RFSU Västmanland

RFSU Västmanland är en ideell förening som verkar inom Västmanlands län med vår bas i Västerås. Vi välkomnar alla som vill engagera sig enligt RFSU:s värderingar: friheten att vara, välja och njuta.

RFSU Västmanland vill vara en arena för engagemang för människor i Västmanlands län som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. RFSU Västmanland har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion inom frågor som rör sexualitet.

Bli medlem och stöd oss!

Vi vill att RFSU Västmanland ska vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor och efter sitt eget intresse.

Vill du engagera dig i styrelsen eller vara aktiv på annat sätt i föreningen? Har du funderingar eller vill veta mer? Kontakta oss på mejladressen vastmanland@rfsu.se 

Gilla oss gärna på Facebook!