Fler män anmäler våldtäkt

Metro rapporterar att 132 vuxna män anmälde att de utsatts för övergrepp under 2012. En siffra som ökat med 23 procent jämfört med året innan, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.

RFSU-kliniken har länge riktat sig specifikt till män som utsatts för övergrepp och allt fler kontaktar våra terapeuter för samtal.

Har du varit utsatt?

Är du man? Har du utsatts för något du uppfattar som ett sexuellt övergrepp? Vill du tala med någon? Vänd dig till RFSU-klinikens psykoterapeuter.

Du når dem på 08-692 07 70 följande tider:

Måndagar klockan 10 - 11
Tisdagar klockan 11 – 12
Onsdag och torsdag mellan klockan 10 - 11

Här kan du få hjälp