Till sidans huvudinnehåll

Äta tändstickor och spruta in tvål – om illegala aborter

Farliga örter, arsenik, tändstickor i mjölk och livmodersprutor med tvål. Det är bara några av alla metoder som kvinnor i Sverige har använt när de inte fått tag på lagliga aborter.

Över hela världen och i alla tider har kvinnor alltid tagit till egna medel för att försöka kontrollera sin fertilitet. Sverige är inget undantag.

Några av de första kända abortmetoderna

  • Växten mjöldryga innehåller ett medel som skapar livmodersammandragningar. Även andra mer eller mindre farliga örter användes tidigt som abortmedel. Senare ersattes örterna med medel som arsenik, som var ett vanligt abortmedel på 1800-talet.

  • I slutet av 1800-talet använde kvinnor fosfor från tändstickor för att själva framkalla abort. Fosfor var inte bara effektivt utan mycket farligt. Det skrapades av tändstickorna och blandades sedan ut med till exempel mjölk och dracks. Många kvinnor blev fosforförgiftade och dog. Fosfortändstickor förbjöds sedan 1901 av precis den här anledningen.

  • Livmodersprutor och sonder. Att spruta in lösningar med tvål med en spruta i livmodern blev vanligt tidigt 1900-tal. Sonder var instrument som fördes upp i livmoderhalsen för att framkalla sammandragningar. Efterfrågan var stor och instrumenten såldes och annonserades helt öppet av affärer. Sonder var inte helt riskfria men oftast säkra. Instrumenten krävde oftast att en abortör hjälpte till.
“Fosforet skrapades av tändstickor, blandades ut med mjölk och dracks.”

Fattiga tog större risker

Många illegala abortörer livnärde sig med hjälp av tveksamma metoder. Det fanns även läkare som utförde relativt säkra, illegala aborter av medkänsla för kvinnorna. Under 1930-talet hjälpte Elise Ottesen-Jensen abortsökande kvinnor att komma i kontakt med läkare som var villiga att utföra en abort. Ju bättre ekonomiskt ställt den abortsökande hade det desto säkrare blev den illegala aborten. De som var fattiga fick ta större risker, tillgången till abort var absolut en klassfråga. Under 1930-talet dog en till två kvinnor i veckan i sviterna av osäkra aborter.

Lika många illegala aborter trots lagen

De illegala aborterna ansågs vara ett allvarligt samhällsproblem och drev till stor del på abortdebatten i åratal, både innan och efter den första abortlagen 1938. Trots att Sverige fick sin abortlag var det fortfarande svårt för de allra flesta att få tillstånd att göra abort. Så sent som 1962 utfördes 3 205 legala aborter medan de illegala fortfarande uppskattades lika många som på 30-talet; 10 000-20 000 per år.

“Under 30-talet dog en till två kvinnor i veckan av osäkra aborter.”

Många åkte till Polen

Från och med 1955 kunde abortsökande även åka till Polen och göra en legal abort där. Polen hade som första land instiftat fri abort och tusentals kvinnor gav sig på 1960-talet ut på den långa resan för att kunna bestämma över sin egen kropp och framtid.