Till sidans huvudinnehåll

100 om dagen: berättelser om abort

Bilden är tagen under realsen för boken. Från vänster: Maria Andersson (generalsekreterare RFSU), Elin Rydner (redaktör) och Anna Bengtsdotter (författare).

Bryter tystnaden

Det är tyst om den personliga erfarenheten av att avbryta en graviditet genom abort. Detta trots att svensk abortlag, som ser kvinnan som fullt beslutsför, är äldre än 40 år. Osynliggörandet och tystnaden förstärker abort som tabubelagt och stigmatiserar personer som gör dem. “100 om dagen” är ett försök att bryta tystnaden.

Personligt och nära

Anna Bengtsdotter, författare och journalist, har intervjuat personer om sina erfarenheter av beslutet att avsluta en oönskad graviditet genom abort. Hur resonerar den som genomgår en abort om sina känslor utifrån samhällets syn och förhållningssätt? Här ges även experter på området utrymme att uttala sig.

För samtal och undervisning

Boken lämpar sig väl som kunskapshöjande i en studiecirkel, för ett litterärt samtal eller för den som vill diskutera om abort.


Författare: Anna Bengtsdotter, Leopard förlag 2017. RFSU är med och stöttar boken, du kan även köpa den via RFSU:s materialbutik för reducerat pris.