Till sidans huvudinnehåll

RFSU Göteborgs integritetspolicy

Här kan du läsa om vår integritetspolicy och hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter.

Innehåll på sidan

 1. Personuppgiftsansvar
  1. RFSU:s personuppgiftsansvar
  2. RFSU Göteborgs personuppgiftsansvar
 2. Grundläggande principer
 3. Vad är en personuppgift?
 4. Hur hanterar vi dina personuppgifter?
 5. Säkerhet
 6. Rättslig grund
  1. Samtycke
  2. Avtal
 7. Dina rättigheter

1. Personuppgiftsansvar

RFSU:s Lokalavdelning i Göteborg, (Org.nr 857206-1789), nedan kallad “RFSU Göteborg” är en lokal avdelning av Riksförbundet för sexuell upplysning, (Org.nr 802002-8133), nedan kallad “RFSU”.

1.1 RFSU:s personuppgiftsansvar

RFSU är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och tillhörande tjänster som beställning av material från materialbutiken, prenumeration på tidningen Ottar och medlemskap i RFSU. Läs mer i RFSU:s integritetspolicy

RFSU har ett separat förtydligande av RFSU:s avtalsvillkor för hantering av medlemmars personuppgifter

RFSU lagrar cookies av webbplatsens användare för att öka användarvänligheten på webbplatsen och för att göra upplevelsen bättre för besökare.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta RFSU:s webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn.

Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktioner på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Information om hur du kontaktar RFSU finns under rubriken “Kontakta oss” längst ned på sidan.

1.2 RFSU Göteborgs personuppgiftsansvar

RFSU Göteborg är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som hanteras direkt av oss. Det gäller exempelvis när du kontaktar oss genom att skicka epost, när du anmäler dig till en utbildning, när du gör en förfrågan om sexualundervisning eller när du samarbetar med oss i ett projekt.

2. Grundläggande principer

RFSU Göteborgs hantering av personuppgifter följer svensk lagstiftning och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

De grundläggande principerna för all personuppgiftshantering är laglighet, korrekthet och öppenhet. Hanteringen av personuppgifter ska alltid ha särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

RFSU Göteborg ska i denna policy tydliggöra hur vi hanterar personuppgifter, hur länge vi hanterar dina uppgifter och varför.

3. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information om en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till ett namn och ett identifikationsnummer, eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Detta är en bred definition och exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, mejladress, IP-adress, individuella lösenord, kontonummer, kreditkortsnummer, anställningsnummer, medlemsnummer, röstinspelning och fotografier.

4. Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas till oss när du kontaktar oss via epost, telefon eller via andra kommunikationskanaler, till exempel din epostadress, ditt telefonnummer och ditt namn, sparas så länge som krävs för att fullfölja kommunikationen.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och andra aktiviteter sparas så länge som krävs för administrationen, det vill säga kommunikation kring utbildningen eller aktiviteten, utskick av material och utvärderingsenkäter.

Personuppgifter som lämnas i samband med beställning av RFSU Göteborgs sexualundervisning till din arbetsplats sparas så länge som krävs för att fullfölja samarbetet och administrationen kring uppdraget.

För all övrig hantering som faller utanför dessa ovan nämnda ska RFSU Göteborg tydligt påvisa vilka personuppgifter vi hanterar, hur länge vi har hanteringen, och vad ändamålet är. I övriga delar gäller policyn även den hanteringen.

RFSU Göteborg säljer inte ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa fall administreras våra utskick av personuppgiftsbiträden och då ställer vi krav på dessa leverantörer att inte lämna ut personuppgifterna till obehörig tredje part.

5. Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

6. Rättslig grund

6.1 Samtycke

När du kontaktar RFSU Göteborg via epost, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till RFSU Göteborg, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte överföra dina personuppgifter till oss.

6.2 Avtal

Vissa av våra tjänster innebär att vi upprättar ett avtal mellan dig och RFSU Göteborg. Det rör till exempel beställning av vissa tjänster. Det ingår då i avtalet att RFSU Göteborg hanterar de personuppgifter som krävs för att RFSU Göteborg ska kunna fullgöra vår del av avtalet. Du kan då inte välja bort hanteringen av dina personuppgifter.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas av RFSU Göteborg.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Du har rätt att få insamlade personuppgifter raderade. Detta gäller om uppgifterna inte längre används till det ändamål de samlades in för eller om du drar tillbaka ett samtycke till en viss behandling.

Du har rätt att begära att behandlingen av uppgifter begränsas.

Du har rätt att invända mot RFSU Göteborgs behandling av dina personuppgifter om du anser att vi hanterar dem felaktigt.

Vill du veta om RFSU Göteborg behandlar personuppgifter om dig, eller om du är missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter, kontakta oss på goteborg@rfsu.se.

Du kan anmäla RFSU Göteborg till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.