Till sidans huvudinnehåll

Vill du berätta det alla har rätt att veta?

Alla unga har rätt att veta hur kroppen fungerar, vad som kan vara skönt, att en har rätt att säga ja det till det en vill och nej till det en inte vill. Vi träffar ungdomar för att prata om sex - om kroppen, normer och rättigheter. Vi kämpar för allas rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Vi har rekryterat färdigt för utbildningen 2020 och nästa utbildning sker 2021. Håll utkik på hemsidan eller sociala medier för mer information om nästa ansökan!

Bli informatör hos RFSU Stockholm

Som informatör hos oss är du med och med och stärker unga i rätten till den egna kroppen. Du träffar ungdomar i åldern 13-20 i skolan för att prata om sexualitet, känslor, kroppen och om samtycke, normer och rättigheter. Du förmedlar fakta och leder diskussioner där ungdomarna själva får reflektera och diskutera kring dessa ämnen. Vi tror på människors rätt till kunskap. Den som har kunskap kan fatta medvetna beslut.

Om RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation. Vi jobbar bland annat med att träffa ungdomar och prata om sex, kroppen och relationer. Vi står för att sex ska vara något positivt, och för alla människors rätt att vara den de är och älska vem de vill. Alla kan bli medlemmar i RFSU. Klicka här om du vill läsa mer om RFSU.

Om RFSU-informatörer

RFSU Stockholms informatörer träffar ungdomar i åldern 13-20 år i skolan för att prata om känslor, sexualitet och kroppen och om samtycke, normer och rättigheter. Informationspassen sker i mindre grupper under 120 minuter. Många unga har frågor om sex och tycker att det är kul att träffa oss! Som informatör får du vara med och upplysa och peppa dem genom att förmedla fakta samt leda diskussioner och övningar. Som informatör har du också möjlighet att gå vidare inom andra projekt på RFSU Stockholm. Bland annat har vi projekt på lättare svenska för att nå nyanlända unga i skolan, på fritidsgårdar, HVB-hem och projekt som fokuserar specifikt på ömsesidighet och samtycke. För att bli informatör behöver du först gå vår informatörsutbildning.

I uppdraget som informatör ingår att:

Stärka ungdomar
Du ska förmedla att alla har rätt att vara den de är, älska vem de vill och att alla har rätt till sin egen kropp. Det gör du genom att prata med ungdomar om de förväntningar och oskrivna regler (det vill säga normer) som finns i samhället och som kan begränsa människor. Du ska hjälpa ungdomarna att själva tänka och diskutera kring normer och ämnen såsom kropp, sex och identitet, samt kring hur man kan veta vad en själv och andra vill.

Fungera som samtalsledare
Du kommer att prata om sex och relationer inför folk, främst unga i högstadiet och gymnasiet och i första hand på skolan. Du ska förmedla kunskap och leda diskussioner. Du ska skapa ett gott samtalsklimat och ta ansvar för gruppen och det som sägs och händer i rummet.

Hålla sig uppdaterad på ny information och kunskap
Förutom informatörsutbildningen ska du också ta ansvar för att ta till dig ny kunskap och nya metoder och uppdatera dina informationspass utifrån dessa. All utbildning och material får du av oss.

För att få bli informatör behöver du:

Dela våra värderingar och riktlinjer
För att kunna vara informatör hos RFSU måste du dela våra grundläggande värderingar och följa våra riktlinjer.  Värderingarna handlar framför allt om alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, ålder, ras/etnicitet, religion eller annan trosuppfattning samt funktion. 
Här kan du läsa mer: Riktlinjer för arbete inom RFSU Stockholms informatörsverksamhet.

Bo i Stockholm eller nära Stockholm
Eftersom att både utbildningen och informatörsuppdragen är i Stockholm så behöver du vara bosatt i Stockholmsområdet för att kunna bli informatör hos oss.

Kunna förmedla kunskap och leda diskussioner på svenska
Eftersom informatörsuppdragen oftast är på svenska behöver du kunna prata svenska. För att kunna ta till dig utbildningen behöver du kunna förstå och läsa svenska. Du kommer skriva en del på tavla. Uppdraget kräver däremot inte att du måste kunna skriva svenska bra. 

Vara mellan 20 och 30 år gammal

Kunna ta minst 3 uppdrag per termin det närmsta året.

För att bli informatör måste du ha blivit utbildad av oss. Du måste vara med på alla utbildningstillfällen som kommer publiceras här inför nästa ansökan.

Ditt första pass kommer att observeras av en erfaren informatör som kan hjälpa dig med tips och tricks. Du förväntas utöver utbildningen närvara vid vissa obligatoriska träffar och fortbildningar under året – datum för dessa får du i god tid innan.

Det är meriterande om du:

Har möjlighet att ta flera uppdrag dagtid och till ett långsiktigt engagemang.
Hur många pass en informatör kan få beror på hur mycket bokningar vi har, vilket varierar. De senaste åren har vi upplevt en ökad efterfrågan på informatörer, och värdesätter därför personer som har tid att ta fler uppdrag om det behövs, samt har möjlighet till att engagera sig under en längre tid.

Har tidigare erfarenhet av att leda grupper, speciellt grupper med unga
Du kommer att hålla i pass där du på egen hand leder grupper med unga. Därför värdesätter vi om du har gjort liknande saker innan.

Har kunskap om maskuliniteter
RFSU Stockholm  vill satsa mer på att nå  unga killar med samtal om sex och sexualitet. Därför värdesätter vi om du har någon kunskap om och/eller erfarenhet kring maskuliniteter. 

Har kunskap om situationen för unga nyanlända
RFSU Stockholm möter många nyanlända. Därför värdesätter vi om du har några kunskaper om och/eller erfarenheter som kan komma till nytta i det arbetet. 

Observera att de meriterande egenskaperna inte är ett krav för att kunna söka. Däremot kommer det att vara utslagsgivande om vi har ett stort antal sökande och måste göra ett urval.

Om informatörsutbildningen

För att bli informatör behöver du först gå en utbildning. Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar om tonårssexualitet, genus, sexuellt handlingsutrymme och anatomi samt olika praktiska metod- och pedagogikövningar.

Du behöver inte ha några förkunskaper i de här ämnena utan du kommer att få all kunskap som du behöver under utbildningen. Du får inte betalt för att delta på utbildningen men du får lunch och fika under kurstillfällena.

Villkor för uppdraget

Lön: att vara informatör är framförallt ett ideellt uppdrag, mer ett engagemang än ett jobb. Du får arvode för själva informationspassen men inte för utbildning, fortbildning eller förberedelser inför ett pass. För ett standardpass får du cirka 500 kr.

Omfattning: hur många uppdrag du kan få varierar under året. Ibland kan du få flera uppdrag på en månad och ibland har vi inga bokningar alls (till exempel under sommaren).  Du behöver kunna ta minst tre uppdrag per termin det närmsta året.

Hur anmäler du dig?

Du anmäler dig genom att fylla i enkäten som kommer att ligga här när rekryteringen öppnar.  

Du kommer att få svara på frågor som handlar om våra krav och meriterande uppgifter, samt om varför du vill bli informatör.  Om du uppfyller våra krav så får du fylla i dina kontaktuppgifter. Alla som uppfyller kraven kan alltså söka en plats på utbildningen. Därefter görs ett urval baserat på krav och meriterande uppgifter. 

Obs! Om du blir antagen till informatörsutbildningen kommer RFSU Stockholm begära att du ansöker om ett utdrag ur polisens belastningstregister. Mer information om detta kan du läsa RFSU Stockholms rutin för utdrag från belastningsregistret - Informatörer.

Har du några frågor? Hör gärna av dig till stockholm@rfsu.se