Vill du berätta det alla har rätt att veta?

Alla unga har rätt att veta hur kroppen fungerar, vad som kan vara skönt, att en har rätt att säga ja det till det en vill och nej till det en inte vill. Vi träffar ungdomar för att prata om sex - om kroppen, normer och rättigheter. Vi kämpar för allas rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Vill du vara med? Nästa utbildning hålls hösten 2019.

 

Bli informatör hos RFSU Stockholm

Som informatör hos oss är du med och med och stärka unga i rätten till den egna kroppen. Du träffar ungdomar i åldern 13-20 i skolan för att prata om sexualitet, känslor, kroppen och om samtycke, normer och rättigheter. Du förmedlar fakta och leder diskussioner där ungdomarna själva får reflektera och diskutera kring dessa ämnen. Vi tror på människors rätt till kunskap. Den som har kunskap kan fatta medvetna beslut.

Om RFSU
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation. Vi jobbar bland annat med att träffa ungdomar och prata om sex, kroppen och relationer. Vi står för att sex ska vara något positivt, och för alla människors rätt att vara den de är och älska vem de vill. Alla kan bli medlemmar i RFSU. Klicka här om du vill läsa mer om RFSU.

Om RFSU-informatörer
RFSU Stockholms informatörer träffar ungdomar i åldern 13-20 år i skolan för att prata om känslor, sexualitet och kroppen och om samtycke, normer och rättigheter. Informationspassen sker i mindre grupper under 120 minuter. Många unga har frågor om sex och tycker att det är kul att träffa oss! Som informatör får du vara med och upplysa och peppa dem genom att förmedla fakta samt leda diskussioner och övningar. Som informatör har du också möjlighet att gå vidare inom andra projekt på RFSU Stockholm. Bland annat har vi projekt på lättare svenska för att nå nyanlända unga i skolan och på HVB-hem och projekt som fokuserar specifikt på ömsesidighet och samtycke. För att bli informatör behöver du först gå vår informatörsutbildning.

I uppdraget som informatör ingår att:

Stärka ungdomar
Du ska förmedla att alla har rätt att vara den de är, älska vem de vill och att alla har rätt till sin egen kropp. Det gör du genom att prata med ungdomar om de förväntningar och oskrivna regler (det vill säga normer) som finns i samhället och som kan begränsa människor. Du ska hjälpa ungdomarna att själva tänka och diskutera kring normer och ämnen såsom kropp, sex och identitet, samt kring hur man kan veta vad en själv och andra vill.

Fungera som samtalsledare
Du kommer att prata om sex och relationer inför folk, främst unga i högstadiet och gymnasiet och i första hand på skolan. Du ska förmedla kunskap och leda diskussioner. Du ska skapa ett gott samtalsklimat och ta ansvar för gruppen och det som sägs och händer i rummet.

Hålla sig uppdaterad på ny information och kunskap
Förutom informatörsutbildningen ska du också ta ansvar för att ta till dig ny kunskap och nya metoder och uppdatera dina informationspass utifrån dessa. All utbildning och material får du av oss.

För att få bli informatör behöver du:

Dela våra värderingar och riktlinjer
För att kunna vara informatör hos RFSU måste du dela våra grundläggande värderingar och följa våra riktlinjer.  Värderingarna handlar framför allt om alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, ålder, ras/etnicitet, religion eller annan trosuppfattning samt funktion.

Bo i Stockholm eller nära Stockholm
Eftersom att både utbildningen och informatörsuppdragen är i Stockholm så behöver du vara bosatt i Stockholmsområdet för att kunna bli informatör hos oss.

Kunna förmedla kunskap och leda diskussioner på svenska
Eftersom informatörsuppdragen oftast är på svenska behöver du kunna prata svenska. För att kunna ta till dig utbildningen behöver du kunna förstå och läsa svenska. Du kommer skriva en del på tavla. Uppdraget kräver däremot inte att du måste kunna skriva svenska bra. 

Vara mellan 20 och 30 år gammal

Kunna ta minst 3 uppdrag per termin det närmsta året

Det är meriterande om du:

Har möjlighet att ta flera uppdrag dagtid och till ett långsiktigt engagemang

Hur många pass en informatör kan ta beror på hur mycket bokningar vi har, vilket varierar. De senaste åren har vi upplevt en ökad efterfrågan på informatörer, och värdesätter därför personer som har tid att ta fler uppdrag om det behövs, samt har möjlighet till att engagera sig under en längre tid.

Har tidigare erfarenhet av att leda grupper, speciellt grupper med unga

Du kommer att hålla i pass där du på egen hand leder grupper med unga. Därför värdesätter vi om du har gjort liknande saker innan.

Observera att det inte är ett krav att du kan ta flera uppdrag dagtid eller har tidigare erfarenhet av att leda grupper. Däremot kommer det att vara utslagsgivande om vi har ett stort antal sökande och måste göra ett urval.

Om informatörsutbildningen

För att bli informatör behöver du först gå en utbildning. Utbildningen innehåller bland annat föreläsningar om tonårssexualitet, genus, sexuellt handlingsutrymme och anatomi samt olika praktiska metod- och pedagogikövningar.

Du behöver inte ha några förkunskaper i de här ämnena utan du kommer att få all kunskap som du behöver under utbildningen. Du får inte betalt för att delta på utbildningen men du får lunch och fika under kurstillfällena.

Villkor för uppdraget

Lön: att vara informatör är framförallt ett ideellt uppdrag, mer ett engagemang än ett jobb. Du får betalt för själva informationspassen men inte för utbildning, fortbildning eller förberedelser inför ett pass. För ett standardpass får du cirka 500 kr.

Omfattning: hur många uppdrag du kan ta varierar under året. Ibland kan du få flera uppdrag på en månad och ibland har vi inga bokningar alls (till exempel under sommaren).  Du behöver kunna ta minst tre uppdrag per termin det närmsta året.

Hur anmäler du dig?

När anmälningen öppnar igen så kommer det finnas information om det här. Du kan inte söka förrän anmälan är öppen. Följ oss gärna på facebook för uppdateringar!

Har du några frågor? Hör gärna av dig till malin.lorensson@rfsu.se