Till sidans huvudinnehåll

Finnas där personalutbildning

Vi har tagit fram en kvalitetssäkrad modell för att möta unga ensamkommande på HVB-hem i Stockholms län. I paketet ingår både utbildning av personal och sexualupplysning med de boende.

Vi ser sexualkunskap som bäst förmedlad i en form av ekosystem där individen får den kunskap den behöver och har rätt till från olika kanaler och vid olika tillfällen. Olika personer tar till sig kunskap på olika sätt och det är följaktligen av största vikt att erbjuda kunskap från flera olika källor och med olika metoder, det räcker inte med en enskild ”punktinsats” i skolan. En viktig del i detta är även att skapa en stämning av att sex är ett brett ämne som det är okej att prata om och ställa frågor kring.

För många unga nyanlända är det vanligt att en träff med RFSU är deras första möte med sexualupplysande samtal, då de tidigare av olika anledningar inte fått tillgång till sexualupplysning, varken i skola eller i ursprungsland. I ljuset av detta är det högst angeläget att hemmet är en plats där ungdomar kan tillgodogöra sig kunskap om och ställa frågor kring sex, kärlek och sexualitet.

Långsiktighet

För att insatsen ska vara långsiktigt hållbar ingår utöver de sexualupplysande samtalen med ungdomarna även utbildning av personalgruppen. Tillsammas ser vi till att skapa den tidigare nämnda tillåtande stämningen på boendena, samt säkerställer att ungdomarna kan få tag på information även när vi inte är på plats.
Då ungdomarnas tid på ett boende är begränsad och omsättningen av ungdomar är stor är detta också en strategi som gör det möjligt att även nå de ungdomar som kommer att flytta in på boendena i framtiden.

Sexualupplysning för ungdomarna

Våra duktiga informatörer träffar ungdomarna 2 gånger á 2 timmar vardera med 1-2 veckors mellanrum. Mellan tillfällena kan ungdomarna förbereda anonyma frågor till våra informatörer.
Målet med sexualupplysningen är att skapa en tillåtande stämning på boendet för att ungdomarna ska våga fråga vuxna och att vuxna bättre ska kunna bemöta dessa frågor hos unga.

Sexualupplysningen lyfter frågor som:

 • Kroppen
 • STI/könssjukdomar
 • Ömsesidighet och samtycke
 • HBTQ
 • Lagar och rättigheter
 • Normer kring sexualitet

Personalutbildning

RFSU Stockholm driver tillsammans med Stockholms stad utbildningsinsatsen Finnas där sedan oktober 2017. Utbildningen riktar sig till personal vid boenden med ensamkommande ungdomar i Stockholms län.

Personalutbildningen är processriktad och inleds med en heldags utbildning med Stockholms stad (Våga Vara Viktig), följt av en heldag med RFSU Stockholm. Sista steget i utbildningen är en halvdag tillsammans där vi övar praktiskt på de färdigheter som en har anskaffat sig under utbildningen. Finnas där-utbildningen stärker boendepersonal i sina roller att främja ungdomars hälsa och utveckling.

Personalutbildningen lyfter frågor som

 • ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)
 • Psykisk ohälsa
 • Sex mot ersättning
 • Normkritik och andra viktiga perspektiv för sexualupplysning
 • PLISSIT
 • Sexualkunskap
 • Sexualitet och migration
 • Verktyg för fortsatt arbete
  med mera...

Kontakta projektledare linus.lundby@rfsu.se vid frågor.  För anmälan till personalutbildningen eller bokning av sexualupplysning, se nedan.

RFSU Stockholm bedriver även sexualundervisning i gymnasiets språkintroduktionsklass. Du kan läsa mer om det här. I båda dessa projekt utgår vi från ett metodmaterial som är framtaget för att nå unga som inte pratar flytande svenska med sexualupplysning. Materialet kan beställas här

Finnas där utbildning och upplysning

Anmälan till personalutbildningen
Boendechefen vid boendet mailar anmälan av personalgruppen till finnasdar.stockholm@rfsu.se Kom ihåg att önska datum för dag 1, 2 och 3. Sista anmälningsdag till höstens utbildning är 10 augusti. Observera att det är begränsat antal platser!

Höstens utbildningsdatum
DAG 1: 30 aug, 10 sept eller 12 sept
DAG 2: 8 okt, 15 okt eller 18 okt
DAG 3: 13 nov, 15 nov eller 19 nov

Bokning av sexualupplysning
För bokning av sexualupplysning, maila förfrågan till finnasdar.stockholm@rfsu.se