Till sidans huvudinnehåll

För asylsökande

RFSU erbjuder träffar för asylsökande över 18 år där vi pratar om kroppen, relationer, sex och mycket mer.

Vi kan ge information, lyssna och diskutera med er. Gruppen pratar om det deltagarna vill prata om. Vi kan till exempel berätta var man kan gå om man behöver söka vård eller hjälp. Vi kan prata om HBTQI+ och rättigheter i Sverige. Vi kan prata om könssjukdomar och relationer. Om ni har frågor försöker vi svara!

RFSU betyder: Riksförbundet för sexuell upplysning. RFSU är en medlemsorganisation som inte är knuten till något parti eller religion. RFSU arbetar med det som handlar om sexualitet, hälsa, relationer och rättigheter.

Om du är över 18, asylsökande och vill vara med i en grupp kan du skicka ett mail till: ellen.nordlund@rfsu.se

In english

RFSU arranges conversation groups where we talk about the body, relationships, sex and many other things. Our goal is to provide information, listen and discuss with you. 

The group chooses topic based on what the participants want to bring up. We talk, listen and can tell you for example where to find help or medical care if needed. We can talk about sexual health and rights. We can talk about STDs, relationships and LGBTQ+-rights. If you have questions, we will try to answer them!

RFSU means: The Swedish Association for Sexual Education. RFSU is a non-profit, non-governmental organisation without party-political or religious affiliation. RFSU works to inform people about sexuality, health, relationships and rights. 

If you are a person seeking asylum, over the age of 18 and want to participate in a group, you can send an email to: ellen.nordlund@rfsu.se

Om projektet

Migration kan vara en faktor för ohälsa när det kommer till sexualitet och reproduktion och det är en viktig rättighetsfråga att få information om sexualitet, kroppen, samtycke, vården mm. Vi genomför samtalsträffar där vi informerar och samtalar om frågor kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Stockholms tidiga insatser för asylsökande.

Vi har under 2021-2022 hållit grupper i samarbete med RFSL Stockholm, ABF Södertälje, Ny Gemenskap, Stadsmissionen och Midsommargården. Vi vill gärna möta fler grupper och söker nu samverkan med organisationer som har verksamhet för asylsökande.

Arbetar du med en verksamhet som vänder sig till asylsökande över 18 år? Kontakta gärna ellen.nordlund@rfsu.se om du vill veta mer.