Till sidans huvudinnehåll

Äkta man?

Äkta man? är ett treårigt - Arvsfondsprojekt som drivs gemensamt mellan RFSU Stockholm, Svenska Dövidrottsförbundet (SDI), Riksteatern Crea och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF). Genom samtal, kultur och med hjälp idrottens värld ska vi diskutera och undersöka mansnormer med döva, hörselskadade och dövblinda killar och män. Det här för att nå ett samhälle fritt från våld!

Vad är en äkta man och hur blir han till? Vem får vara äkta och vem bestämmer vad äkta är? Kan en döv person vara en äkta man? Det här är alla frågor som vi kommer att undersöka i projektet. Under projektets tre år kommer vi arbeta förebyggande och våldspreventivt, mot övergrepp och sexuellt våld. Projektet riktar sig till döva och hörselskadade killar och män, samt killar och män med dövblindhet. Vi kommer att använda både idrott och kultur som ingång. Genom olika aktiviteter och workshops ska vi skapa arenor och öppna upp för samtal och reflektioner kring machokultur och maskulinitetsnormer och hur det påverkar livet och vardagen i praktiken. 

Projekttiden löper från augusti 2020-augusti 2023 och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Mer information om vårt arbete kommer, men om du redan nu vill veta mer eller har frågor kontakta projektledaren Malin Kvitvær på malin.kvitvaer@rfsu.se.

Du kan också kontakta någon av projektets övriga medarbetare: Patrik Nordell på patrik.nordell@dovidrott.se eller Elias Tebibel på elias.tebibel@sduf.se

Just nu söker vi inte samtalsledare men håll gärna utkik på vår Instagram och Facebook ifall det skulle bli aktuellt igen!