Till sidans huvudinnehåll

Det handlar om mig!

Det handlar om mig! är ett projekt som drivs av RFSU Stockholm och syftar till att unga från socioekonomiskt utsatta områden ska få ökad kunskap, inflytande och möjlighet att organisera sig kring frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Unga som lever i socioekonomiskt utsatta områden har generellt sett haft lägre möjlighet att engagera sig i sexuell hälsa än andra unga. Samtidigt upplever många högre utanförskap, avsaknad av inflytande och delaktighet i frågor som rör demokrati och SRHR. Det handlar om mig! vill skapa möjligheter för dessa unga att utifrån sina önskemål och prioriteringar lyfta och engagera sig i frågor kopplat till SRHR. Hur och på vilket sätt engagemanget ser ut är något som utformas tillsammans med unga, så kallade SRHR-ambassadörer som i sin tur når ut till och engagerar fler unga. Inom ramen för projektet har det även tagits fram en poddcast med och för unga om sex och samtycke, dejting och könsnormer, att rasifieras och att sätta gränser. 

Det handlar om mig!-2.0

Under projektår 2 av Det handlar om mig! görs en särskild satsning på unga som identifierar sig som killar. Detta då killar generellt sätt är en grupp som i lägre uträckning engagerats i frågor som rör SRHR. Att även personer som identifierar sig som killar får möjlighet att påverka och ha inflytande över sin egen SRHR är en viktig del av att öka den sexuella hälsan bland unga och samhället i stort. I samband med detta kommer även en podd med och av unga som identifierar sig som killar att tas fram. 

Vi kommer även fortsatt stötta unga SRHR-ambassadörer från projektår 1 att driva och engagera sig i frågor som rör SRHR. Dessa unga kommer även driva ett större och lokalt Det handlar om mig!-intiativ. Mer information kommer! 

Det handlar om mig!-podden

Består av 4 avsnitt där unga och unga vuxna delar erfarenheter med varandra. I avsnitten får vi bland annat höra Amrit, Mirjan, Serge, Peace och Andromeda vända och vrida på saker som: vad är egentligen bra sex? Får man ändra sig mitt i sexet? Finns det olika “regler” för tjejer, killar eller ickebinära att dejta? Och hur känns det att få en komplimang som inte är en komplimang? 

Avsnitt 1: “Jag har ändrat mig flera gånger”

Avsnitt 2: “Let's talk about sex baby”

Avsnitt 3: Att bråka om notan

Avsnitt 4: “Likna inte mitt hår vid ett djur”

Till varje avsnitt finns det också bonusmaterial där RFSU:s sexualupplysare Sonja Ghaderi förklarar hur hon ser på frågorna som lyfts i poddarna. Det handlar om mig!-podden är producerat av Jasmin Rastegar och finns på Itunes, Spotify, Acast och andra ställen där poddar finns

Det handlar om mig! möjligörs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)  Det handlar om mig! pågick 1 september 2021 till 31 augusti 2022. Det handlar om mig! 2.0 pågår från 1 september 2022 till 31 augusti 2023. Har du frågor om projektet? Kontakta projekledare isabel.lind@rfsu.se