Till sidans huvudinnehåll

Sexualundervisning på fritidsgården

Vi pratar sex, kroppen och relationer med unga.

Vi för normkritiska, antirasistiska samtal om sex, relationer och samtycke med unga på deras egna arenor. Utöver ökad kunskap om sexualitet, kroppen och rättigheter syftar våra metoder till att stärka ungas känsla av egenmakt, det vill säga känsla av att få vara den man är, att få ha relationer med den man vill och sätta gränser kring sin egen kropp. På så sätt främjar vi ömsesidiga sexuella relationer och motverkar ojämställdhet, sexuella trakasserier och våld samt ger unga verktyg att själva motverka sexuellt våld.

Metoderna är särskilt framtagna för förutsättningarna på fritidsgården och liknande arenor, vilket innebär att vi främst använder korta, lättsamma och interaktiva spel och övningar. Under ett besök håller två särskilt utbildade samtalsledare från RFSU Stockholm i övningar och diskussioner där det inte gör så mycket om deltagarna kommer och går mellan punkterna. Fritidsledare får gärna vara med under besöken. 

RFSUs fritidsgårdsprojekt har de senaste åren haft extra fokus på maskulinitetsnormer och erbjuder därför en särskild insats för killar. Insatsen består av att ha sexualupplysning för killgrupper, dvs ha samtalsträffar med samma grupp killar vid 1 till 4 tillfällen. Ni kommer tillsammans med RFSU:s projektledare överens om hur många tillfällen och när de ska vara. Vi är flexibla efter vad som passar era ungdomar bäst.

Kostnad: Varje pass/killgrupp är kostnadsfritt för fritidsgårdar inom Stockholms stad, annars kostar varje pass 1600 kr.

Tid: Passet är 120 min långt och kan hållas dagtid eller på kvällar/helger. 

Innehåll:

Passet anpassas utifrån gruppen och de frågor som kommer upp. Fokus kan därför hamna lite olika beroende på gruppen. Vanliga ämnen som vi tar upp under ett pass:

  • Ömsesidighet, samtycke och kommunikation
  • Sexuell läggning
  • Könsidentitet
  • Normer och förväntningar
  • Sexuella rättigheter
  • Kunskap om kroppen
  • Onani och andra sexuella praktiker
  • Pornografi
  • Säkrare sex och praktisk kondomkunskap
  • Hiv och andra sexuellt överförbara infektioner

För att boka pass, fyll i formulärt på denna sida

Har du frågor?

Välkommen att mejla skolinfo.stockholm@rfsu.se