Till sidans huvudinnehåll

Sex i rörelse

Sex i rörelse är ett treårigt - Arvsfondsprojekt som drevs av RFSU Stockholm i samarbete med Unga rörelsehindrade Stockholm. Projektet pågick mellan 2016-2019 och riktade sig i första hand till unga personer mellan 15-32 år som har en funktionsvariation som går utanför normen.

Målet med Sex i rörelse var att öka representationen av unga personer med normbrytande funktion i bild och på film som på olika sätt skildrar sex och relationer. Genom att vidga normer som rör sexualitet och funktion vill vi öka kunskapen och stärka den sexuella hälsan hos unga personer med normbrytande rörelsevariation mellan 15 och 32 år.

Projektet
Projektets egen hemsida hittar du här:www.sexirorelse.se

Kontakta Sex i rörelse

Information och kontakt
Vill du få mer information om Sex i rörelse? Kontakta stockholm@rfsu.se 

http://sexirorelse.se

Facebook
facebook.com/sexirorelse