Till sidans huvudinnehåll
Sexualupplysning för alla - bild av Anna Lilja

Sexualupplysning för alla

Sexualupplysning för alla är våra baspass för elever i behov av särskild anpassning i sin undervisning. Passen är ett komplement till skolans sexualundervisning där fokus ligger på dialog med deltagarna. Skolinformatörer möter elevgrupper vid två tillfällen och ger, utifrån en positiv sexualsyn, grundläggande kunskap och leder samtal om ungas sexualitet och relationer.

Syftet med sexualupplysning för alla är att ge elever i anpassad skola och i resursskolor/resursklasser möjlighet att prata och lära sig mer om kroppen, känslor, sex, normer, HBTQ+, samtycke och kommunikation. Specialutbildade informatörer använder sig av metoder som är inkluderande och anpassningsbara utifrån gruppens olika kognitiva, språkliga och kommunikativa förutsättningar.

Passen anpassas utifrån gruppen och de frågor som kommer upp. Fokus kan därför hamna lite olika beroende på gruppen. Passen hanterar följande ämnen, med viss variation utifrån klassens förkunskaper:

 • Normer
 • Kärlek
 • Relationer
 • HBTQ
 • Samtycke
 • Kommunikation
 • Lust
 • Kropp/anatomi
 • Onani
 • Sex
 • Porr
 • Preventivmedel
 • Könssjukdomar/STI

Sexualupplysning för alla använder metoder för att kunna anpassa efter den specifika gruppens behov.

Standard för sexualupplysning för alla-passen är att vi träffar befintliga grupper vid två tillfällen á två timmar vardera (inkl. pauser). Självklart är vi flexibla utifrån elevernas förutsättningar, och anpassar oss gärna utifrån hur era dagar brukar se ut i skolan.

Helst önskar vi besöka klassen vid två separata tillfällen med ungefär en vecka mellan.

Vill du boka sexualupplysning för alla-pass?

Fyll i formuläret under Boka sexualupplysning.