Till sidans huvudinnehåll

Mer info om våra baspass

RFSU Stockholm erbjuder ett komplement till skolors egen sex- och samlevnadsundervisning. Vi har specialutbildade informatörer som utifrån en positiv sexualsyn arbetar i skolan med upplysning kring sexualitet. Alla högstadie- och gymnasieskolor i Stockholms län kan boka oss.

RFSU Stockholms informatörsverksamhet arbetar med sex- och samlevnadsundervisning i skolor i Stockholms län. Vår verksamhet har funnits sedan 1996 och vi träffar årligen cirka 6 000 unga. I vår senaste elevenkät (2022) visar resultatet av enkäterna att 84 % har lärt sig något nytt, 79 % uppger att de fått tid att reflektera själva och att 83 % tror att de kommer ha hjälp av det som tagits upp under passet.

Sexualitet, kärlek och känslor väcker nyfikenhet, tankar och ibland oro i början av puberteten och under hela tonåren. RFSU Stockholms informatörer är specialutbildade unga vuxna som utifrån en positiv sexualsyn möter elever och samtalar om frågor som rör ungas sexualitet och relationer. 

Eleverna delas in grupper om max 15 elever per grupp och varje skolpass är 120 minuter långt. Verksamheten är hivpreventiv och drivs delvis med stöd av Stockholms stad och Stockholms läns landsting, samt Folkhälsomyndigheten.

Vad vi pratar om

Beroende på gruppens frågor och på vilken nivå den befinner sig lägger skolinformatören fokus på olika områden. Följande punkter tas dock alltid upp av RFSU Stockholms informatörer.

 • Ömsesidighet, samtycke och kommunikation
 • Sexuell läggning
 • Könsidentitet
 • Normer och förväntningar
 • Sexuella rättigheter
 • Kunskap om kroppen
 • Onani och andra sexuella praktiker
 • Pornografi
 • Säkrare sex och praktisk kondomkunskap
 • Hiv och andra sexuellt överförbara infektioner
 • Abort
 • Tips på vart en kan vända sig

Har du frågor?

Välkommen att mejla stockholm@rfsu.se