Till sidans huvudinnehåll

Teckna sex

Projektet Teckna sex var ett treårigt, Arvsfondsfinansierat projekt, som utvecklade material för sexualupplysning på teckenspråk, samt utbildade teckenspråkiga informatörer. Projektet drevs av RFSU Stockholm

Vi har utvecklat material för sexualupplysning på teckenspråk till unga mellan 12-26 år. Utöver det har vi utbildat teckenspråkiga informatörer som kan besöka skolor och andra arenor där döva och hörselskadade ungdomar finns, och håller skolinformatörspass där de samtalar med eleverna om bland annat anatomi, HBTQ, säkrare sex och ömsesidighet. Passen innehåller samtal, värderingsövningar och interaktiva metoder. Fokus ligger på kunskapsförmedling, vi pratar aldrig om privata erfarenheter, varken våra, elevernas eller någon annans.  

Inom ramen för projektet har vi också utvecklat metoder och material för sexualupplysning på lätt teckenspråk. Metoderna och materialet kan användas exempelvis i SFI/TFI-klasser eller andra grupper med döva som håller på och lär sig svenska, eller tillsammans med döva med intellektuella funktionsvariationer. Vi har utbildade informatörer som håller sexualupplysande samtal på lätt teckenspråk.

För dig som är lärare och pratar med dina elever om sex, relationer, ömsesidighet och normer har vi tagit fram ett material som heter Okej?. Det består av fem stycken korta filmer med en tillhörande lärarhandledning. Samtliga filmer finns tillgängliga på Youtube

Läs mer om Lärarhandledningen Okej?  

Bokning eller frågor

Är du intresserad av att boka våra informatörer till din klass? Har du frågor om pris eller något annat?

Kontakta: stockholm@rfsu.se

Okej? Filmmaterial på teckenspråk

Är du lärare och pratar med dina elever om sex, relationer, ömsesidighet, nätet eller normer? Undervisar du på teckenspråk? Då är det här ett material för dig!

Okej?-filmerna är fem stycken och alla är 2-4 minuter långa. Alla filmerna är textade, så det går bra att visa dom även i icke-teckenspråkiga grupper. Målgruppen är högstadiet och gymnasiet, men i lärarmaterialet, som finns att hämta som pdf, finns också förslag på hur filmerna kan användas i grupper på mellanstadiet.

Förutom filmerna består Okej?-materialet av ett lärarmaterial. Varje film har ett eget tillhörande kapitel med förslag på diskussionsfrågor och övningar att göra i anslutning till filmen. Materialet är producerat av RFSU Stockholms projekt Teckna Sex, som finansieras av Arvsfonden.  Samtliga filmer ligger på Youtube och går att se med textning på svenska.

Se en av filmerna här nedan.